Thứ hai,  26/09/2022

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe các báo cáo viên pháp luật của tỉnh giới thiệu nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh về tăng cường công tác PCTN lãng phí; Tình hình tham nhũng và công tác PCTN hiện nay trên thế giới, Việt Nam và trong tỉnh; khái niệm về tham nhũng, hậu quả và tác hại của tệ tham nhũng; Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nhiệm vụ công tác PCTN năm 2011 và những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong giai đoạn 2011-2015; Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo về PCTN; Thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; Công tác thực hiện Luật THTK,CLP giai đoạn 2006-2010, nhiệm vụ năm 2011 và giai đoạn 2011-2015; Công ước quốc tế và Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020; Luật Thanh tra; Quy định và Quy trình kê khai tài sản, thu nhập…và xem bộ phim tài liệu: Phòng, chống tham nhũng – Quyết tâm được thực thi.

LSO-Ngày 7/6/2011, Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng (PCTN) tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP).
Dự hội nghị có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh; lãnh đạo các ban đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo, chánh thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh; các doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh; chủ tịch UBND, chánh thanh tra các huyện, thành phố.
Toàn cảnh hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác PCTN, THTK,CLP. Xác định việc phòng ngừa, đấu tranh với nạn tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cấp bách trước mắt và lâu dài. Sau hội nghị, đề nghị các đơn vị vận dụng vào thực tế công tác, tiếp tục thực hiện truyên truyền sâu rộng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình bằng nhiều hình thức nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, THTK,CLP, tạo sự chuyển biến tích cực hơn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, vừa phục vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh, vừa củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và góp phần xây dựng cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.
Tiếp đó, hội nghị đã được nghe các báo cáo viên pháp luật của tỉnh giới thiệu nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh về tăng cường công tác PCTN lãng phí; Tình hình tham nhũng và công tác PCTN hiện nay trên thế giới, Việt Nam và trong tỉnh; khái niệm về tham nhũng, hậu quả và tác hại của tệ tham nhũng; Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nhiệm vụ công tác PCTN năm 2011 và những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong giai đoạn 2011-2015; Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo về PCTN; Thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; Công tác thực hiện Luật THTK,CLP giai đoạn 2006-2010, nhiệm vụ năm 2011 và giai đoạn 2011-2015; Công ước quốc tế và Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020; Luật Thanh tra; Quy định và Quy trình kê khai tài sản, thu nhập…và xem bộ phim tài liệu: Phòng, chống tham nhũng – Quyết tâm được thực thi.

Minh Thảo