Thứ tư,  06/12/2023

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011 – 2015 giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở Khoa học và Công nghệ

Tại buổi lễ, lãnh đạo của Hội Nông dân và Sở KH&CN cũng đã phát biểu ý kiến đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của hai cơ quan trong thời gian qua và thể hiện quyết tâm sẽ thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết trong thời gian tới.

LSO-Chiều 22/7/2011, Hội Nông dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lạng Sơn đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011 – 2015. Dự lễ ký kết có lãnh đạo Sở, Hội và đại diện các phòng ban của hai cơ quan.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động
Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011 – 2015 đã đưa ra những mục tiêu, nội dung, quá trình tổ chức thực hiện cụ thể và thiết thực. Theo đó, mục tiêu của chương trình được đưa ra gồm: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên nông dân trên toàn tỉnh tích cực ứng dụng các tiến bộ KH&CN để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới; Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vị trí, vai trò của KH&CN, nâng cao trình độ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, kinh doanh và dịch vụ của nông dân. Về các nội dung phối hợp gồm: Tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo hội viên nông dân về vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế – xã hội; tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến… Đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Hướng dẫn, khuyến khích và có hình thức hỗ trợ phù hợp cho hội viên nông dân tích cực tham gia ứng dụng các thành tựu KH&CN để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nội dung thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015” theo Quyết định số 1831/QĐ – TTg ngày 1/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ…
Tại buổi lễ, lãnh đạo của Hội Nông dân và Sở KH&CN cũng đã phát biểu ý kiến đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của hai cơ quan trong thời gian qua và thể hiện quyết tâm sẽ thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết trong thời gian tới.

Hoàng Thịnh