Thứ hai,  04/12/2023

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác đặc xá năm 2011

Ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 1206/CĐ-TTg đề nghị các Bộ, ban, ngành, địa phương tuyêntruyền sâu rộng về công tác đặc xá năm 2011 nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội.Đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc (Ảnh minh họa:congan.com)Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phải chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thông báo Quyết định số 1123/2011/QĐ-CTN ngày 19/7/2011 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011 và tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2011 trên các phương tiện thông tin đại chúng.Các Bộ, ban, ngành phải chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Hướng dẫn số 48/HĐTVĐX ngày 21/7/2011 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định 1123/2011/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011.Chủ...

Ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 1206/CĐ-TTg đề nghị các Bộ, ban, ngành, địa phương tuyêntruyền sâu rộng về công tác đặc xá năm 2011 nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội.

Đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc
(Ảnh minh họa:congan.com)

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phải chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thông báo Quyết định số 1123/2011/QĐ-CTN ngày 19/7/2011 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011 và tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2011 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các Bộ, ban, ngành phải chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Hướng dẫn số 48/HĐTVĐX ngày 21/7/2011 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định 1123/2011/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, UBND các cấp ở địa phương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quần chúng thực hiện nghiêm túc Quyết định và Hướng dẫn trên.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan báo chí ở địa phương tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và UBND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

Chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế – xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Giám đốc Công an cấp tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người đặc xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Thủ tướng giao Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá) có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện công điện lên Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn đặc xá.

Theo Website Dangcongsanvn