Chủ nhật,  24/09/2023

Cơ bản hoàn thành tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Được bắt đầu từ 1/7/2011, đến nay, cuộc tổng điều tra đã được tiến hành trong 3 tuần và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 7 này. Tổng Cục thống kê cho biết, hiện đã cơ bản hoàn thành phiếu điều tra các hộ toàn bộ với khoảng 16,24 triệu đơn vị điều tra. Kết quả tổng điều tra sẽ gióp phần quan trọng trong việc hoạch định chính sách phát triển nông thôn, nông nghiệp, nâng cao đời sống người nông dân (Ảnh minh hoạ, nguồn: internet)Kết quả tổng điều tra sẽ góp phần quan trọng trong việc hoạch định chính sách phát triển nông thôn, nông nghiệp, nâng cao đời sống người nông dân trong thời gian tới. Riêng với 3 loại phiếu điều tra còn lại dành để điều tra đối tượng là hộ điều tra mẫu, trang trại và UBND xã sẽ được các địa phương hoàn thành trong tuần cuối của tháng 7. Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Thức, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương cho biết, tính đến ngày 18/7/2011, đã có 45/63 tỉnh hoàn thành...

Được bắt đầu từ 1/7/2011, đến nay, cuộc tổng điều tra đã được tiến hành trong 3 tuần và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 7 này. Tổng Cục thống kê cho biết, hiện đã cơ bản hoàn thành phiếu điều tra các hộ toàn bộ với khoảng 16,24 triệu đơn vị điều tra.

Kết quả tổng điều tra sẽ gióp phần quan trọng trong
việc hoạch định chính sách phát triển nông thôn,
nông nghiệp, nâng cao đời sống người nông dân
(Ảnh minh hoạ, nguồn: internet)

Kết quả tổng điều tra sẽ góp phần quan trọng trong việc hoạch định chính sách phát triển nông thôn, nông nghiệp, nâng cao đời sống người nông dân trong thời gian tới. Riêng với 3 loại phiếu điều tra còn lại dành để điều tra đối tượng là hộ điều tra mẫu, trang trại và UBND xã sẽ được các địa phương hoàn thành trong tuần cuối của tháng 7.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Thức, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương cho biết, tính đến ngày 18/7/2011, đã có 45/63 tỉnh hoàn thành điều tra hộ toàn bộ với 15.932.958 phiếu, chiếm 98,2% so với số hộ lập bảng kê.

Đồng thời, đã điều tra 12.828 trang trại chiếm 67,9% số trang trại đã lập bảng kê; điều tra 39.750 hộ điều tra mẫu, chiếm 53% số hộ mẫu. Dự kiến đến ngày 30/7 sẽ hoàn thành việc thu thập số liệu về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên phạm vi cả nước.

Còn đối với phiếu điều tra UBND xã, đã điều tra 6.517 UBND xã, đạt 63,5% và dự kiến hoàn thành khâu thu thập thông tin vào ngày 25/7/2011.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê, để có được kết quả trên, ngay từ khâu chuẩn bị trong nhiều tháng trước 1/7/2011 cho tới những ngày đầu ra quân cho đến nay, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp đã thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện thu thập số liệu ở cơ sở. Công tác báo cáo, cập nhật tiến độ cũng được các địa phương thực hiện đều đặn, nghiêm túc.

Thông tin, liên lạc giữa Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương với Ban Chỉ đạo các cấp được duy trì thông suốt, nhờ đó những vướng mắc về nghiệp vụ trong những ngày đầu thu thập thông tin tại địa bàn đã được xử lý, tháo gỡ kịp thời.

Các vấn đề phát sinh trong quá trình tổng điều tra như: thiếu phiếu điều tra do số đơn vị điều tra phát sinh hoặc phiếu điều tra bị hỏng, bị mất trong quá trình vận chuyển và thu thập thông tin tại địa bàn đã được Ban Chỉ đạo Trung ương cấp bổ sung kịp thời.

Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như băng cờ, khẩu hiệu, loa truyền thanh, xe cổ động lưu động… Do làm tốt công tác tuyên truyền nên cuộc Tổng điều tra đã nhận được sự ủng hộ và hợp tác của đông đảo đối tượng điều tra.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê Đỗ Thức, “Đến thời điểm này, có thể nói việc thu thập thông tin Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản đã được triển khai đúng kế hoạch, tiến độ. Mục tiêu kết thúc thu thập thông tin ở địa bàn vào thời điểm 30/7/2011 hoàn toàn có thể đạt được trên phạm vi cả nước”./.

Theo Website Dangcongsanvn