Thứ sáu,  01/03/2024

Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

Ngày 24-7, tại Hà Nội, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7-2011 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.Mở đầu phiên họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tặng hoa, chúc mừng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, vừa được Quốc hội Khóa XIII bầu làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Thay mặt các đồng chí vừa được Quốc hội bầu vào cương vị mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn sự lãnh đạo, hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện của Thành viên Chính phủ các khóa vừa qua, nhất là Chính phủ Khóa XII; cán bộ, công chức, Văn phòng Chính phủ giúp các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác với Chính phủ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được cử tri cả nước và Quốc hội giao phó.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến kết luận Phiên...

Ngày 24-7, tại Hà Nội, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7-2011 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Mở đầu phiên họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tặng hoa, chúc mừng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, vừa được Quốc hội Khóa XIII bầu làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Thay mặt các đồng chí vừa được Quốc hội bầu vào cương vị mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn sự lãnh đạo, hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện của Thành viên Chính phủ các khóa vừa qua, nhất là Chính phủ Khóa XII; cán bộ, công chức, Văn phòng Chính phủ giúp các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác với Chính phủ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được cử tri cả nước và Quốc hội giao phó.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2011. ( Ảnh: Đức Tám (TTXVN) )

Do đây là cuộc họp thường kỳ cuối cùng của Chính phủ Khóa XII, tại phiên họp này, Chính phủ chỉ tập trung vào nội dung: Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2011; Kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ Khóa XII.
Về tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2011, các Thành viên Chính phủ nhất trí với Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Theo đó, nhờ việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong tháng 7, tình hình kinh tế – xã hội đã dần đi vào ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả khả quan. Lạm phát đang được kiềm chế; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp tuy chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh vẫn đạt khá; kim ngạch xuất khẩu đạt tốc độ tăng trưởng gấp ba lần chỉ tiêu kế hoạch đề ra; nhập siêu có xu hướng giảm mạnh; thu ngân sách tăng, bội chi ngân sách nhà nước giảm, thị trường ngoại hối từng bước ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng; các hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong và ngoài nước; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng mạnh so cùng kỳ năm trước. An sinh xã hội được chú trọng; công tác giải quyết việc làm, bảo đảm ổn định đời sống của người lao động được quan tâm; nhiều chính sách xã hội được triển khai, góp phần giảm bớt khó khăn và từng bước cải thiện đời sống của người dân. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.
Về dự báo tình hình kinh tế trong nước và thế giới trong thời gian tới, các Thành viên Chính phủ cho rằng, để đạt được mục tiêu đã đề ra, những tháng cuối năm cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 59/2011/QH12 của Quốc hội, các Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ nhằm bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, thắt chặt tiền tệ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội và các nghị quyết khác của Chính phủ. Trong đó, tập trung tám giải pháp chủ yếu: Tiếp tục thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội; ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn để bảo đảm an ninh lương thực và tăng xuất khẩu nông sản, bảo đảm đời sống nông dân; rà soát, đánh giá chính sách đối với lĩnh vực phân phối trong nước để khuyến khích cạnh tranh, giảm chi phí lưu thông…
Phát biểu ý kiến kết luận Phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, về kinh tế-xã hội tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2011, Chính phủ đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Tháng 7, sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp đều tăng cao hơn cùng kỳ, xuất khẩu nông, thủy sản đã vượt lên. Dịch vụ tăng gần 20%. Xuất khẩu tăng, giảm nhập khẩu xuống mức thấp nhất có thể. Thực hiện cắt giảm đầu tư công, nhưng các công trình trọng điểm phục vụ sản xuất và an sinh xã hội đều bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ. An ninh, quốc phòng, đối ngoại được giữ vững. Từ nay đến cuối năm, Chính phủ cần tiếp tục điều hành, không thay đổi mục tiêu đã đề ra, đó là: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; giữ mức tăng trưởng một cách hợp lý khoảng 6%; kiên trì thực hiện mục tiêu về chính sách tiền tệ đã đề ra. Về chính sách tài khóa, tiếp tục thực hiện giảm đầu tư công, khống chế bội chi dưới 5% và tiết kiệm chi tiêu 10%. Lãi suất kéo giảm dần theo CPI. Đặc biệt, quan tâm đến nhiệm vụ phát triển sản xuất. Thủ tướng nhất trí các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Thành viên Chính phủ đã thảo luận, nhất trí.
Về Kiểm điểm thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ Khóa XII, Thủ tướng cho rằng, trong nhiệm kỳ Khóa XII, Chính phủ đã thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động; hợp tác, ủng hộ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ; từng Thành viên Chính phủ đều nỗ lực cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, hạn chế. Đó là: Chức năng nhiệm vụ của Chính phủ đã được xác định rõ, song chức năng nhiệm vụ của các bộ chưa rõ, còn có sự chồng chéo, có những lĩnh vực quản lý Nhà nước chưa bao phủ hết, chưa phù hợp. Nhiều lĩnh vực cần cố gắng để đáp ứng đòi hỏi cao hơn. Cụ thể, việc chất lượng xây dựng luật, nghị định chưa tốt; Dự báo kinh tế vĩ mô còn lúng túng. Quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai; khoáng sản; doanh nghiệp nhà nước; năng lượng; ứng phó biến đổi khí hậu; cải cách hành chính cần tiếp tục hoàn thiện. Việc thông tin giải trình trước nhân dân, xã hội thời gian qua đã có tiến bộ, nhưng cần tiếp tục làm tốt hơn. Thủ tướng cũng yêu cầu làm tốt công tác bàn giao giữa các bộ trưởng sau khi Chính phủ Khóa XIII chính thức được phê chuẩn.
* Chiều 24-7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cùng tham gia chủ trì họp báo còn có Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, đại diện lãnh đạo các Bộ Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Sau khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tóm tắt nội dung Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2011, đại diện các bộ, ngành tham gia họp báo trả lời nhiều câu hỏi của báo chí chung quanh vấn đề tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2011.

Theo Nhandan