Thứ sáu,  01/03/2024

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng: Cách làm ở Hữu Lũng

LSO-Từ năm 2006 đến nay, tuy gặp nhiều khó khăn song huyện Hữu Lũng có bước phát triển khá và tương đối toàn diện về kinh tế-văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Góp phần quan trọng vào kết quả đó, Đảng bộ huyện luôn quan tâm việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 07 – NQ/TU ngày 06/11/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.Một buổi sinh hoạt Đảng ở Đảng bộ thị trấn huyện Hữu LũngĐể triển khai thực hiện hiệu quả NQ 07 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và đảng viên giai đoạn 2006 –2010, Đảng bộ huyện Hữu Lũng đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, gắn với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Đồng chí Long Văn Sơn-Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Hữu Lũng cho biết: Ngay sau khi...

LSO-Từ năm 2006 đến nay, tuy gặp nhiều khó khăn song huyện Hữu Lũng có bước phát triển khá và tương đối toàn diện về kinh tế-văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Góp phần quan trọng vào kết quả đó, Đảng bộ huyện luôn quan tâm việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 07 – NQ/TU ngày 06/11/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Một buổi sinh hoạt Đảng ở Đảng bộ thị trấn huyện Hữu Lũng
Để triển khai thực hiện hiệu quả NQ 07 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và đảng viên giai đoạn 2006 –2010, Đảng bộ huyện Hữu Lũng đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, gắn với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đồng chí Long Văn Sơn-Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Hữu Lũng cho biết: Ngay sau khi NQ 07 ra đời, BTV Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện NQ đến toàn đảng bộ. Trước hết chúng tôi tổ chức tốt việc quán triệt các nội dung của NQ đến toàn thể cán bộ, đảng viên để từng đảng bộ, đảng viên xây dựng phương hướng, nhiệm vụ thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở xây dựng chương trình hoạt động của chi bộ, đảng bộ của đơn vị mình. Qua các đợt học tập, các cấp uỷ đảng và cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò “hạt nhân chính trị” của TCCS đảng trong hệ thống chính trị cơ sở, có ý thức trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc ban hành quy chế làm việc của cấp uỷ cũng được các đảng bộ, chi bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt theo quy định của điều lệ Đảng…
Cùng với đó, cấp uỷ từ huyện đến cơ sở cũng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và xây dựng, củng cố TCCS đảng. Từ năm 2006 đến nay đã có hàng nghìn cán bộ, đảng viên được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã ngày càng được nâng lên, từng bước chuẩn hoá về cả trình độ văn hoá chuyên môn và lý luận chính trị. Giai đoạn 2006-2010, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 31 lớp bồi dưỡng, kết nạp đảng cho trên 1400 quần chúng ưu tú; kết nạp mới được gần 830 đảng viên, chất lượng đảng viên mới được nâng lên. Hiện Hữu Lũng không còn thôn bản, khu phố trắng đảng viên. Riêng 6 tháng đầu năm 2011, đã mở 2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 129 quần chúng ưu tú, 2 lớp bồi dưỡng lý luận cho 124 đảng viên mới, kết nạp mới 100 đảng viên. Đối với công tác xây dựng TCCS đảng, những năm qua, các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt… Tại Đảng bộ thị trấn Hữu Lũng – một trong những đơn vị nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và được tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng chí Trần Văn Ba – Bí thư Đảng ủy chia sẻ: Để thực hiện hiệu quả NQ 07 của BCH Đảng bộ tỉnh, cùng với việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ, chúng tôi đã làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ và quy hoạch dự nguồn, thường xuyên cử các cán bộ tham gia các buổi sinh hoạt chi bộ, để nắm bắt, chỉnh đốn kịp thời nội dung sinh hoạt tại các chi bộ… Để triển khai thực hiện nghiêm túc NQ 07, hàng năm, các cấp uỷ đảng Hữu Lũng còn xây dựng chương trình, kế hoạch và thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các TCCS đảng và đảng viên qua đó kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm. Cũng từ đó, hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể từng bước được nâng lên, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Sau 5 năm triển khai thực hiện NQ 07, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đảng viên ở Hữu Lũng ngày càng có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng, chất lượng; bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ vậy những năm gần đây, Đảng bộ huyện liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nói về phương hướng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng và đảng viên trong thời gian tới, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Hữu Lũng cho biết: Chúng tôi xác định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục củng cố xây dựng các TCCS đảng, xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đặc biệt chúng tôi quan tâm rà soát bổ sung quy chế làm việc của từng cấp uỷ, từng chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung hình thức làm tốt hơn vai trò hạt nhân nòng cốt ở cơ sở…

Bảo Vy