Thứ sáu,  12/08/2022

Phấn đấu 100% số đơn vị xây dựng thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động

Ngày 26-7, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam (nhiệm kỳ 2011-2016). Tới dự, có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.Trong nhiệm kỳ qua, 11 công đoàn cơ sở với 1.668 đoàn viên công đoàn trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện chức năng đại diện, tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao trình độ của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ). Các cơ quan, đơn vị vận động đoàn viên, CNVCLĐ thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác và sản xuất, kinh doanh. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho...

Ngày 26-7, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam (nhiệm kỳ 2011-2016). Tới dự, có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Trong nhiệm kỳ qua, 11 công đoàn cơ sở với 1.668 đoàn viên công đoàn trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện chức năng đại diện, tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao trình độ của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ). Các cơ quan, đơn vị vận động đoàn viên, CNVCLĐ thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác và sản xuất, kinh doanh. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ…
Thời gian tới, công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam phấn đấu 100% số đơn vị sản xuất, kinh doanh trực thuộc xây dựng Thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng; 100% số CNLĐ được ký hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp…
Theo Nhandan