Thứ sáu,  01/03/2024

Ðồng chí Nguyễn Tấn Dũng được bầu lại làm Thủ tướng Chính phủ khóa XIII

Hôm qua, 26-7, ngày làm việc thứ năm, kỳ họp thứ nhất, QH Khóa XIII. Buổi sáng, các Đoàn đại biểu QH họp trao đổi về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. ( Ảnh: Trần Hải ) Sau đó, Ủy ban Thường vụ QH họp, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu QH về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.Buổi chiều, QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ QH báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu QH về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện...

Hôm qua, 26-7, ngày làm việc thứ năm, kỳ họp thứ nhất, QH Khóa XIII. Buổi sáng, các Đoàn đại biểu QH họp trao đổi về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. ( Ảnh: Trần Hải )

Sau đó, Ủy ban Thường vụ QH họp, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu QH về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Buổi chiều, QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ QH báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu QH về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo đó, Ủy ban Thường vụ QH đã nhận đủ biên bản của 63 đoàn đại biểu QH và phiếu xin ý kiến của các vị đại biểu QH. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đoàn đại biểu QH và kết quả phiếu xin ý kiến của các đại biểu QH, Ủy ban Thường vụ QH nhận thấy, các đoàn đại biểu QH nhất trí cao với Tờ trình của Chủ tịch nước về dự kiến nhân sự Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đối với nhân sự Thủ tướng Chính phủ, một số ý kiến đề nghị trong nhiệm kỳ mới Thủ tướng Chính phủ nên cùng Chính phủ tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn trước mắt, vừa kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng tăng trưởng nền kinh tế, nâng cao hiệu quả của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; đồng thời, có những cơ chế, chính sách quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển nhanh và bền vững.
Đối với nhân sự Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, một số đại biểu mong rằng, ông Trương Hòa Bình và ông Nguyễn Hòa Bình nếu được QH tín nhiệm bầu giữ các chức vụ nói trên, sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu cùng toàn ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật.
Về các ý kiến nói trên, Ủy ban Thường vụ QH nghiêm túc tiếp thu và ghi nhận để chuyển đến Chủ tịch nước nghiên cứu để chỉ đạo theo thẩm quyền.
QH đã biểu quyết thông qua danh sách để QH bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Tiếp đó, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức danh nói trên. Sau khi kiểm phiếu xong, Trưởng ban Kiểm phiếu Đỗ Văn Chiến đã báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Doan, với 476 phiếu đồng ý, bằng 95,2% tổng số đại biểu QH bầu vào chức danh Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, đạt 470 phiếu đồng ý, bằng 94% tổng số đại biểu QH, bầu làm Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Hòa Bình, đạt 481 phiếu bầu làm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, bằng 96,2% tổng số đại biểu QH; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, đạt 469 phiếu bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bằng 93,8% tổng số đại biểu QH.
Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã chúc mừng và tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Cuối buổi chiều, các đại biểu đã nghe Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đọc Tờ trình về số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Dân tộc; số Phó Chủ nhiệm, Ủy viên của mỗi Ủy ban của QH và Đoàn Thư ký kỳ họp QH. Thời gian còn lại của ngày làm việc, các đại biểu QH làm việc ở Đoàn, trao đổi ý kiến về số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Dân tộc; số Phó Chủ nhiệm, Ủy viên của mỗi Ủy ban của QH và Đoàn Thư ký kỳ họp QH.
Phó Chủ tịch
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
NGUYỄN THỊ DOAN
Thủ tướng Chính
phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
NGUYỄN TẤN DŨNG
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao
TRƯƠNG HÒA BÌNH
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
NGUYỄN HÒA BÌNH
Theo Nhandan