Thứ sáu,  12/08/2022

Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ

LSO-Ngày 25/7/2011, tại UBND tỉnh, đoàn kiểm tra liên ngành đã báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Kết quả kiểm tra của đoàn công tác liên ngành cho thấy, nhìn chung các cơ sở kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ đều có ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, do nhận thức của các hộ kinh doanh trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước còn hạn chế, chưa đúng, chưa đầy đủ nên chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra đã phát hiện, xử lý 13 sơ cở kinh doanh vàng vi phạm với số tiền phạt 122,05 triệu đồng; chấn chỉnh các trường hợp kinh doanh thu đổi ngoại tệ chưa đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định.Sau khi nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các ngành chức năng về những vấn đề liên quan đến thực trạng và những khó khăn trong quản lý hoạt động...

LSO-Ngày 25/7/2011, tại UBND tỉnh, đoàn kiểm tra liên ngành đã báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Kết quả kiểm tra của đoàn công tác liên ngành cho thấy, nhìn chung các cơ sở kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ đều có ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, do nhận thức của các hộ kinh doanh trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước còn hạn chế, chưa đúng, chưa đầy đủ nên chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra đã phát hiện, xử lý 13 sơ cở kinh doanh vàng vi phạm với số tiền phạt 122,05 triệu đồng; chấn chỉnh các trường hợp kinh doanh thu đổi ngoại tệ chưa đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các ngành chức năng về những vấn đề liên quan đến thực trạng và những khó khăn trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chỉ ra một số điểm mấu chốt mà các cấp, ngành chức năng cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý đúng pháp luật với các hành vi vi phạm, gắn với nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các hộ kinh doanh; khuyến khích, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các hộ kinh doanh; các cấp ngành chức năng mà trực tiếp là các lực lượng công an, hải quan, thuế, quản lý thị trường, ngân hàng tích cực tham mưu, đề xuất, kiến nghị với tỉnh các giải pháp khả thi để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Hoàng Thái