Thứ sáu,  01/03/2024

Lộc Bình phát huy sức mạnh của tổ chức cơ sở đảng

LSO-Cũng như các đảng bộ khác, nhiều năm qua, vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng luôn được Đảng bộ huyện Lộc Bình chú trọng. Đặc biệt, kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 07 – NQ/TU ngày 06/11/2006 (Nghị quyết 07) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2006 – 2010”, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nông dân xã Tam Gia, huyện Lộc Bình khẩn trương gieo cấy lúa mùa - Ảnh: Thanh SơnĐảng bộ huyện Lộc Bình gồm 65 chi, đảng bộ trực thuộc huyện, trong đó có 33 đảng bộ cơ sở; 32 chi bộ cơ sở; 386 chi bộ dưới đảng bộ cơ sở. Tổng số đảng viên là 3.800, chiếm 4,79% dân số. Sau khi nghị quyết 07 được ban hành, Ban Thường vụ huyện ủy đã khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên...

LSO-Cũng như các đảng bộ khác, nhiều năm qua, vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng luôn được Đảng bộ huyện Lộc Bình chú trọng. Đặc biệt, kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 07 – NQ/TU ngày 06/11/2006 (Nghị quyết 07) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2006 – 2010”, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tiếp tục có chuyển biến tích cực.
Nông dân xã Tam Gia, huyện Lộc Bình khẩn trương gieo cấy lúa mùa – Ảnh: Thanh Sơn
Đảng bộ huyện Lộc Bình gồm 65 chi, đảng bộ trực thuộc huyện, trong đó có 33 đảng bộ cơ sở; 32 chi bộ cơ sở; 386 chi bộ dưới đảng bộ cơ sở. Tổng số đảng viên là 3.800, chiếm 4,79% dân số. Sau khi nghị quyết 07 được ban hành, Ban Thường vụ huyện ủy đã khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ huyện ủy đã xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Vì vậy, đã từng bước tạo ra được sự chuyển biến tích cực trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Từ năm 2006 – 2010, số thôn, khối phố, trường học có chi bộ độc lập tăng từ 186 lên 224/290 thôn, khối phố (chiếm tỷ lệ 77,24%); số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tăng từ 245 lên 382; số tổ chức cơ sở đảng tăng từ 62 lên 65. Năm 2006, Đảng bộ có 24/63 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (chiếm 38,1%, trong đó có 5 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu (chiếm 7,94%). Đến năm 2010, đảng bộ có 11 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu (chiếm 16,92%, tăng 8,98%).
Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã góp phần thúc đẩy, tạo ra những chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, giữ vững và phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy, các tổ chức cơ sở đảng thuộc các loại hình xã, thị trấn, cơ quan đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang đều duy trì sinh hoạt chi bộ đúng quy định, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt từ 95% trở lên.
Để phát huy hiệu quả sức mạnh của các tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ huyện Lộc Bình luôn chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ đảng viên. Từ năm 2006 đến năm 2010, cấp ủy huyện đã tổ chức mở được 25 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.560 quần chúng ưu tú và mở 19 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.250 đảng viên mới kết nạp. Công tác phát triển đảng luôn đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm đề ra.
Trước đây, khi chưa thực hiện Nghị quyết 07, nhiều chức danh cán bộ, công chức cấp cơ sở chưa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị nên chất lượng công tác bị hạn chế. Đến nay, sau 5 năm thực hiên nghị quyết, toàn huyện đã có gần 2.000 cán bộ, công chức cấp cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học… Do vậy, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như năng lực lãnh đạo quản lý. Qua đó, vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở được khẳng định. Tình trạng hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được khắc phục. Từ đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội trên địa bàn.
6 tháng đầu năm 2011, toàn Đảng bộ đã kết nạp thêm 109 đảng viên, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2010; chuyển đảng chính thức cho 113 đảng viên; chia tách thành lập mới 1 chi bộ trực thuộc huyện ủy; chia tách thành lập mới 5 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tặng giấy khen cho 27 tập thể và 59 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm 2008 – 2010. Tình hình chính trị nội bộ từ huyện đến cơ sở được giữ vững, ổn định.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả sức mạnh của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, bên cạnh việc nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, yếu kém, Ban Thường vụ huyện ủy Lộc Bình chủ trương tăng cường quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết 07 cùng các chỉ thị, nghị quyết liên quan. Theo đó, các ủy viên thường vụ, cấp ủy viên bám sát cơ sở để lãnh đạo, kiểm tra, giải quyết kịp thời những vướng mắc của cơ sở; tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các mục tiêu trước mắt và lâu dài.

Hoàng Thái