Thứ sáu,  19/08/2022

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ

Ngày 28-7, tại Yên Bái, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm với 16 tỉnh khu vực trung du, miền núi phía bắc. Dự hội nghị, có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBKT T.Ư, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tỉnh ủy Yên Bái và các Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT của 16 tỉnh ủy trong khu vực.Theo Báo cáo của UBKT T.Ư, trong sáu tháng đầu năm, tại 16 tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ đã tiến hành kiểm tra 1.963 tổ chức đảng và 5.510 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; quản lý đất đai, khoáng sản; tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản... Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật đối với 1.217 đảng viên; trong đó...

Ngày 28-7, tại Yên Bái, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm với 16 tỉnh khu vực trung du, miền núi phía bắc. Dự hội nghị, có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBKT T.Ư, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tỉnh ủy Yên Bái và các Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT của 16 tỉnh ủy trong khu vực.
Theo Báo cáo của UBKT T.Ư, trong sáu tháng đầu năm, tại 16 tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ đã tiến hành kiểm tra 1.963 tổ chức đảng và 5.510 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; quản lý đất đai, khoáng sản; tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản… Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật đối với 1.217 đảng viên; trong đó có 114 trường hợp bị xử lý pháp luật và 88 trường hợp xử lý hành chính. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng, nội dung tổ chức đảng vi phạm chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp mình và của cấp trên; mất đoàn kết nội bộ.
Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở từng địa phương; tích cực, kịp thời xem xét giải quyết đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên liên quan đến nhân sự, phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016.
Hội nghị đã triển khai công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng sáu tháng cuối năm. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ tập trung làm tốt công tác kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; làm tốt việc tham mưu giúp cấp ủy địa phương triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết của cấp mình.
Theo Nhandan