Thứ sáu,  01/03/2024

Ngày làm việc thứ bảy, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII: Thảo luận về dự kiến nhân sự Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH

Hôm qua 28-7, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII vào ngày làm việc thứ bảy. Các đại biểu QH thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên các Ủy ban của QH; Trưởng đoàn Thư ký và các Thư ký kỳ họp QH. Đồng thời, thảo luận về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ, vì theo yêu cầu công tác, tổ chức dự kiến phân công nhiệm vụ khác. Các đại biểu làm việc tại hội trường. Sau đó, Ủy ban Thường vụ QH đã họp để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các đoàn đại biểu QH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên các Ủy ban của QH; Trưởng đoàn Thư ký và các Thư ký kỳ họp QH cũng như ý kiến thảo luận về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà...

Hôm qua 28-7, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII vào ngày làm việc thứ bảy. Các đại biểu QH thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên các Ủy ban của QH; Trưởng đoàn Thư ký và các Thư ký kỳ họp QH. Đồng thời, thảo luận về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ, vì theo yêu cầu công tác, tổ chức dự kiến phân công nhiệm vụ khác.
Các đại biểu làm việc tại hội trường.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ QH đã họp để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các đoàn đại biểu QH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên các Ủy ban của QH; Trưởng đoàn Thư ký và các Thư ký kỳ họp QH cũng như ý kiến thảo luận về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo Nhandan