Thứ bảy,  24/02/2024

Ngày làm việc thứ tám, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII Bầu cử các chức danh của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH và Ðoàn Thư ký kỳ họp QH

Hôm qua 29-7, ngày làm việc thứ tám, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XIII, các đại biểu làm việc tại hội trường.Các đại biểu QH làm việc tại hội trườngMở đầu phiên họp, các đại biểu QH đã nghe Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ QH báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn và giải trình một số ý kiến của các Đoàn đại biểu QH về dự kiến nhân sự của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Đoàn Thư ký kỳ họp QH và việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước. Qua kết quả thảo luận cho thấy, đa số ý kiến đại biểu QH thống nhất với số lượng, cơ cấu nhân sự của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Đoàn Thư ký kỳ họp QH và việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước như Tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị việc giới thiệu nhân sự vào Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH cần mang tính kế thừa và không nên để hai đại biểu QH...

Hôm qua 29-7, ngày làm việc thứ tám, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XIII, các đại biểu làm việc tại hội trường.

Các đại biểu QH làm việc tại hội trường
Mở đầu phiên họp, các đại biểu QH đã nghe Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ QH báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn và giải trình một số ý kiến của các Đoàn đại biểu QH về dự kiến nhân sự của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Đoàn Thư ký kỳ họp QH và việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước. Qua kết quả thảo luận cho thấy, đa số ý kiến đại biểu QH thống nhất với số lượng, cơ cấu nhân sự của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Đoàn Thư ký kỳ họp QH và việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước như Tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH.
Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị việc giới thiệu nhân sự vào Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH cần mang tính kế thừa và không nên để hai đại biểu QH cùng một địa phương tham gia một Ủy ban của QH. Một số ý kiến đề nghị cần phân bổ đồng đều số lượng đại biểu QH chuyên trách tại các Ủy ban của QH.
Sau khi thảo luận và thông qua danh sách để QH bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của QH; Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp và các Thư ký kỳ họp QH; Danh sách miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước, QH đã thông qua Tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH về việc điều chỉnh nhân sự Ban Kiểm phiếu của QH do có một số đại biểu là thành viên của Ban Kiểm phiếu hiện tại được giới thiệu vào danh sách bầu cử Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH.
Tiếp đó, QH đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh nói trên. (Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của QH và Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp QH đăng trên số báo ra hôm nay).
QH cũng đã bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ, với 491 đại biểu tán thành, chiếm 98,2% tổng số đại biểu QH. Sau đó, QH thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ, với 476 đại biểu tán thành, chiếm 95,2% tổng số đại biểu QH.
Sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, các đại biểu QH và cử tri cả nước chúc mừng các đại biểu trúng cử vào các cơ quan của QH; chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng kiểm toán nhà nước trong thời gian vừa qua.
Cuối buổi chiều, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH và Đoàn Thư ký kỳ họp QH khóa XIII đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất trao đổi kế hoạch hoạt động thời gian tới và tiến hành một số công việc khác.

Theo Nhandan