Chủ nhật,  10/12/2023

Kết quả bầu cử Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội

Tại phiên họp ngày 29-7, QH khóa XIII đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của QH, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thư ký kỳ họp QH.Kết quả bầu cử như sau:1. Hội đồng Dân tộc gồm 40 thành viên do ông K’sor Phước làm Chủ tịch, với số phiếu bầu đạt 98,2% tổng số đại biểu QH. Các Phó Chủ tịch: Giàng A Chu, Mã Điền Cư, Triệu Mùi Nái, Danh Út.2. Ủy ban Pháp luật gồm 40 thành viên do ông Phan Trung Lý làm Chủ nhiệm, với số phiếu bầu đạt 95,6% tổng số đại biểu QH. Các Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Hồng, Trần Đình Long, Đặng Đình Luyến, Lê Minh Thông.3. Ủy ban Tư pháp gồm 30 thành viên do ông Nguyễn Văn Hiện làm Chủ nhiệm, với số phiếu bầu đạt 92,75% tổng số đại biểu QH. Các Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Công Hồng, Nguyễn Văn Luật, Lê Thị Nga, Dương Ngọc Ngưu, Nguyễn Đình Quyền.4. Ủy ban Kinh tế gồm 45...

Tại phiên họp ngày 29-7, QH khóa XIII đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của QH, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thư ký kỳ họp QH.
Kết quả bầu cử như sau:
1. Hội đồng Dân tộc gồm 40 thành viên do ông K’sor Phước làm Chủ tịch, với số phiếu bầu đạt 98,2% tổng số đại biểu QH. Các Phó Chủ tịch: Giàng A Chu, Mã Điền Cư, Triệu Mùi Nái, Danh Út.
2. Ủy ban Pháp luật gồm 40 thành viên do ông Phan Trung Lý làm Chủ nhiệm, với số phiếu bầu đạt 95,6% tổng số đại biểu QH. Các Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Hồng, Trần Đình Long, Đặng Đình Luyến, Lê Minh Thông.
3. Ủy ban Tư pháp gồm 30 thành viên do ông Nguyễn Văn Hiện làm Chủ nhiệm, với số phiếu bầu đạt 92,75% tổng số đại biểu QH. Các Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Công Hồng, Nguyễn Văn Luật, Lê Thị Nga, Dương Ngọc Ngưu, Nguyễn Đình Quyền.
4. Ủy ban Kinh tế gồm 45 thành viên do ông Nguyễn Văn Giàu làm Chủ nhiệm, với số phiếu bầu đạt 94,2% tổng số đại biểu QH. Các Phó Chủ nhiệm: Mai Xuân Hùng, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Phúc, Đặng Thế Vinh.
5. Ủy ban Tài chính và Ngân sách gồm 37 thành viên do ông Phùng Quốc Hiển làm Chủ nhiệm, với số phiếu bầu đạt 98,6% tổng số đại biểu QH. Các Phó Chủ nhiệm: Bùi Đặng Dũng, Đinh Trịnh Hải, Đinh Văn Nhã, Trần Văn.
6. Ủy ban Quốc phòng- An ninh gồm 36 thành viên do ông Nguyễn Kim Khoa làm Chủ nhiệm, với số phiếu bầu đạt 96,4% tổng số đại biểu QH. Các Phó Chủ nhiệm: Hồ Trọng Ngũ, Trần Đình Nhã, Lê Việt Trường.
7. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng gồm 43 thành viên do ông Đào Trọng Thi làm Chủ nhiệm, với số phiếu bầu đạt 96,4% tổng số đại biểu QH. Các Phó Chủ nhiệm: Lê Văn Học, Ngô Thị Minh, Trịnh Ngọc Thạch, Lê Như Tiến.
8. Ủy ban về các vấn đề xã hội gồm 50 thành viên do bà Trương Thị Mai làm Chủ nhiệm, với số phiếu bầu đạt 96% tổng số đại biểu QH. Các Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Thúy Anh, Đỗ Mạnh Hùng, Bùi Sỹ Lợi, Nguyễn Văn Tiên.
9. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường gồm 33 thành viên do ông Phan Xuân Dũng làm Chủ nhiệm, với số phiếu bầu đạt 96,6% tổng số đại biểu QH. Các Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Hà, Lê Quang Huy, Lê Bộ Lĩnh, Võ Tuấn Nhân.
10. Ủy ban Đối ngoại gồm 36 thành viên do ông Trần Văn Hằng làm Chủ nhiệm, với số phiếu bầu đạt 97,4% tổng số đại biểu QH. Các Phó Chủ nhiệm: Ngô Đức Mạnh, Hà Huy Thông, Nguyễn Mạnh Tiến.
11. Đoàn Thư ký kỳ họp gồm 13 thành viên do ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Trưởng đoàn, với số phiếu bầu đạt 98,6% tổng số đại biểu QH.
Theo Nhandan