Thứ hai,  04/12/2023

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa XIII là doanh nhân

Tối 30-7, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XIII là doanh nhân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh : TRÍ DŨNG (TTXVN) Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Quốc hội là doanh nhân đã nêu những khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có những biến động; kiến nghị với Quốc hội hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đại diện cho giới doanh nhân, các đại biểu Quốc hội là doanh nhân cam kết thực hiện đầy đủ nhiệm vụ người đại biểu Quốc hội trước cử tri và nhân dân cả nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Các doanh nhân là đại biểu Quốc hội sẽ gương mẫu đi đầu trong...

Tối 30-7, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XIII là doanh nhân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự.


Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh : TRÍ DŨNG (TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Quốc hội là doanh nhân đã nêu những khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có những biến động; kiến nghị với Quốc hội hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đại diện cho giới doanh nhân, các đại biểu Quốc hội là doanh nhân cam kết thực hiện đầy đủ nhiệm vụ người đại biểu Quốc hội trước cử tri và nhân dân cả nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội. Các doanh nhân là đại biểu Quốc hội sẽ gương mẫu đi đầu trong phát triển doanh nghiệp của mình, là nhân tố tạo ra sức lan tỏa cho các doanh nghiệp khác phát triển.
Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vai trò của đại biểu Quốc hội là doanh nhân trong hoạt động của Quốc hội, trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Với tư cách là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các đại biểu Quốc hội cần đóng góp ý kiến của mình cho Quốc hội thực hiện tốt các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các đại biểu là doanh nhân khi thảo luận tại Quốc hội cần phải đại diện cho ý chí, nguyện vọng của doanh nghiệp cả nước, cố gắng làm hết sức mình, làm sao thể hiện tiếng nói của doanh nghiệp đối với Quốc hội. Mặc dù ngành nghề khác nhau, tính chất hoạt động khác nhau nhưng với đặc trưng năng động, sáng tạo, luôn đổi mới, chất lượng, hiệu quả, các doanh nghiệp cần phối hợp, gắn bó với nhau, cùng nhau thúc đẩy sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng các đại biểu Quốc hội là doanh nhân sẽ làm tốt nhất vai trò của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước. Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam với tư cách là đại diện cho các doanh nghiệp cần đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân để phục vụ sự nghiệp đổi mới, tiếp tục có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quốc hội.

Theo Nhandan