Thứ ba,  09/08/2022

Công tác tư tưởng – văn hóa góp phần tạo sự đồng thuận xã hội

LSO- Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh và đất nước thì sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tư tưởng - văn hóa nên đã góp phần tạo ra sự đồng thuận đó...Có thể thấy, năm 2010 và năm 2011 này có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương được tổ chức. Bên cạnh các ngày lễ kỷ niệm chẵn năm thì trong hai năm này còn diễn ra các sự kiện tiêu biểu và nổi bật như: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Có thể nói, qua công tác tư tưởng - văn hóa được quan tâm thực hiện tốt, các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đồng lòng, nhất trí hướng về các sự kiện… Theo đó, Đại hội Đảng bộ...

LSO- Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh và đất nước thì sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tư tưởng – văn hóa nên đã góp phần tạo ra sự đồng thuận đó…


Có thể thấy, năm 2010 và năm 2011 này có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương được tổ chức. Bên cạnh các ngày lễ kỷ niệm chẵn năm thì trong hai năm này còn diễn ra các sự kiện tiêu biểu và nổi bật như: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Có thể nói, qua công tác tư tưởng – văn hóa được quan tâm thực hiện tốt, các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đồng lòng, nhất trí hướng về các sự kiện… Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã thành công tốt đẹp. Lạng Sơn cũng như các địa phương khác đã ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, Lạng Sơn là một trong 4 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước. Kết quả trên có được không thể không khẳng định rằng nó bắt nguồn từ sự đồng thuận xã hội. Hiện nay, toàn tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chào mừng thành công cuộc bầu cử ngày 22/5/2011…
Phút giải lao, tranh thủ cập nhật tin tức trên bãi tập của Phân đội trinh sát Bộ CHQS tỉnh


Quả thật, đối với các nhiệm vụ chính trị, sự kiện trọng đại của tỉnh, đất nước, công tác tư tưởng – văn hóa luôn có sự định hướng đúng đắn và kịp thời. Bên cạnh đó còn phải kể đến những nỗ lực trong công tác tư tưởng – văn hóa của tỉnh ta đã tác động tích cực tạo sự đồng thuận của toàn xã hội thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ – CP, ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Kết luận số 02 – KL/TW, ngày 16/3/2011 của Bộ Chính trị “Về tình hình kinh tế – xã hội năm 2011”… Kết quả, tính trong 6 tháng đầu năm 2011, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển; tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) tăng 8,92%, trong đó ngành nông, lâm nghiệp tăng 2,32%, công nghiệp – xây dựng tăng 15,87%, dịch vụ tăng 10,44%… Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Đáng chú ý, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động, báo chí – xuất bản, văn hóa – văn nghệ, thông tin đối ngoại… đã thường xuyên được quan tâm. Cơ quan phụ trách công tác tư tưởng – văn hóa cũng đã kịp thời có các văn bản định hướng, do đó, báo chí đã kịp thời phản ánh được các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước tới nhân dân cũng như đưa tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và các cơ quan hữu quan để ý Đảng hợp với lòng dân. Nhiều số báo, trang báo, chương trình phát sóng đã tập trung tuyên truyền đậm nét theo các chủ đề, chủ điểm có tác dụng tốt định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Theo đó, hoạt động giao ban báo chí cũng được tổ chức thường kỳ đã kịp thời biểu dương những nỗ lực của các cơ quan báo chí cũng như có những định hướng trong thời gian tiếp theo. Dễ nhận thấy rằng, vào các dịp diễn ra các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của tỉnh, đất nước, không khí hưởng ứng của người dân, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể rất tích cực. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy. Nhân dân treo cờ Tổ quốc trang trọng. Các khẩu hiệu tuyên truyền cổ động được treo rực rỡ trên các trục đường lớn… Gắn với đó, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng đặc sắc đã được công diễn. Nhiều sự kiện được chọn để truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT – TH tỉnh. Các đội thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tại các địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng cao còn gặp nhiều khó khăn… Nhìn chung công tác báo chí – xuất bản, văn hóa – văn nghệ, tuyên truyền cổ động đã thực sự là những lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa.

Ngày hôm nay, trong bối cảnh quê hương, đất nước phát triển, hội nhập và ngày càng khởi sắc, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì cũng không ít khó khăn, thách thức, song tin rằng, công tác tư tưởng – văn hóa, tuyên giáo sẽ không ngừng có những bước phát triển mới, để đáp ứng tốt hơn cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Hoàng Thịnh