Thứ sáu,  19/08/2022

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

Ngày 1-8-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.Từ 8 giờ dến 8 giờ 40 phút, Quốc hội đã nghe:- Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình Quốc hội về nhân sự Tổng Kiểm toán nhà nước.- Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.Sau đó, các vị đại biểu Quốc hội về Đoàn để trao đổi về các nội dung trên.Thứ ba, ngày 2-8-2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; buổi chiều, Quốc hội làm việc tại...
Ngày 1-8-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Từ 8 giờ dến 8 giờ 40 phút, Quốc hội đã nghe:

– Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình Quốc hội về nhân sự Tổng Kiểm toán nhà nước.

– Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Sau đó, các vị đại biểu Quốc hội về Đoàn để trao đổi về các nội dung trên.

Thứ ba, ngày 2-8-2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; buổi chiều, Quốc hội làm việc tại Đoàn.

Theo Nhandan