Chủ nhật,  25/02/2024

Cách làm chủ động, sáng tạo của Yên Bái

Nông dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) thu hoạch măng bát độ tại vùng sản xuất hàng hóa. Trời đã về chiều, chúng tôi mới lên được xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Làm việc với chúng tôi, đồng chí Giàng A Đằng, Bí thư Đảng ủy xã mở đầu câu chuyện:- Thực hiện đợt sinh hoạt chính trị Yên Bái học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, anh em cán bộ đảng viên công chức xã phải học Bác Hồ về thực hành tiết kiệm; trước hết là tiết kiệm thời gian. Cán bộ đừng lo muộn giờ.Làm việc với đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, chúng tôi được biết đợt sinh hoạt chính trị Yên Bái học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy do Tỉnh ủy Yên Bái phát động đã thấm đến xã vùng cao này. Ở đây, những lời Bác Hồ dạy đã được cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ phải phấn đấu của 107 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ngoài việc làm giàu cho gia đình và giúp đỡ gia đình khác làm giàu, họ còn phải gương mẫu thực hiện và...

Nông dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) thu hoạch măng bát độ tại vùng sản xuất hàng hóa.
Trời đã về chiều, chúng tôi mới lên được xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Làm việc với chúng tôi, đồng chí Giàng A Đằng, Bí thư Đảng ủy xã mở đầu câu chuyện:

– Thực hiện đợt sinh hoạt chính trị Yên Bái học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, anh em cán bộ đảng viên công chức xã phải học Bác Hồ về thực hành tiết kiệm; trước hết là tiết kiệm thời gian. Cán bộ đừng lo muộn giờ.

Làm việc với đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, chúng tôi được biết đợt sinh hoạt chính trị Yên Bái học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy do Tỉnh ủy Yên Bái phát động đã thấm đến xã vùng cao này. Ở đây, những lời Bác Hồ dạy đã được cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ phải phấn đấu của 107 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ngoài việc làm giàu cho gia đình và giúp đỡ gia đình khác làm giàu, họ còn phải gương mẫu thực hiện và vận động các hộ gia đình thực hiện “bốn có” có nhà vệ sinh; có chuồng, trại nuôi gia súc, gia cầm; có vườn rau xanh; có con em ở độ tuổi đi học phải đến trường, không bỏ học, không mắc tệ nạn xã hội. Sau nửa năm thực hiện đợt sinh hoạt chính trị này đã có 50% số đảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Làm mới đã khó, nhưng phá bỏ, bài trừ những hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang của người Mông ở đây còn khó hơn nhiều. Đề án thực hành nếp sống mới trong việc hiếu, việc hỷ và các lễ hội được Đảng ủy xã chỉ đạo xây dựng rất cụ thể, tỉ mỉ từng việc; được đưa về từng thôn, bản lấy ý kiến của nhân dân; mời già làng, trưởng ban tham gia rồi trình HĐND xã thông qua và tổ chức thực hiện. Xây dựng nếp sống văn hóa mới đúng là cuộc cách mạng đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Hoàng Thị Chanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Chấn tâm sự: Kết quả thực hiện đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này còn ở phía trước. Nhưng sáu tháng qua, chúng tôi đã triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, thiết thực, cụ thể sát hợp với từng địa phương, đơn vị trở thành nội dung sinh hoạt của tất cả các chi bộ với độ đậm, nhạt khác nhau. Vì thế, phần lớn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nhận thức đúng đắn hơn, chuyển biến tích cực hơn trong việc giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, thái độ phục vụ nhân dân đã được nâng lên. Nếp nghĩ, cách làm, tác phong công tác đã từng bước đổi mới. Việc đóng góp ý kiến của nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên đã mạnh dạn, thẳng thắn và chân thành hơn. Đến nay tất cả các chi bộ và phần lớn đảng viên của Đảng bộ Văn Chấn đã ký cam kết thực hiện lời dạy của Bác Hồ phù hợp với điều kiện công tác của mỗi người.

Các đồng chí ở Đảng ủy xã Suối Giàng, Huyện ủy Văn Chấn đã giúp tôi hình dung được kết quả ban đầu trong việc triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị của cả tỉnh Yên Bái.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý để giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Nhưng làm gì và làm như thế nào để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động lớn trong khi chưa có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương? Làm việc với đồng chí Đào Ngọc Dung, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, chúng tôi thấy một cách làm chủ động sáng tạo là mở đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ khi Người về thăm tỉnh ngày 25-9-1958. Ở đó Người dạy phải đoàn kết dân tộc; phải tăng gia sản xuất; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng đời sống mới. Đồng chí Đào Ngọc Dung cho biết: Những lời căn dặn của Bác Hồ rất cụ thể và sâu sắc. Mở đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy sẽ đáp ứng yêu cầu thiết thân của tỉnh là tăng cường, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong các tổ chức đảng; chính quyền và đoàn thể các cấp. Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội với tốc độ và chất lượng cao hơn nữa. Xây dựng đời sống văn hóa mới góp phần bài trừ hủ tục, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa ở một tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, tỉnh chọn ba nội dung chính để học tập và làm theo, trước hết là trong tổ chức đảng, từ Tỉnh ủy đến chi bộ. Một là, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng làm nền tảng tạo sự đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong bảo vệ phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của các tổ chức đảng. Hai là, vận dụng điều Bác Hồ căn dặn phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí vào thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị, bổ sung các giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp về phát triển kinh tế- xã hội. Triệt để thực hành tiết kiệm dành mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội. Ba là, thực hiện lời dạy của Bác Hồ về xây dựng đời sống văn hóa mới, chúng tôi tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cả ba nội dung nói trên đều đặt lên hàng đầu nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục làm cho đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc, về đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đợt sinh hoạt chính trị này được tiến hành đồng thời với việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tháng 6 vừa qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức biểu dương tôn vinh 660 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu nhằm thúc đẩy đợt sinh hoạt chính trị đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Có thể nói đợt sinh hoạt chính trị “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác Hồ” đã và đang mở ra những điều kiện rất thuận lợi để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở nơi đây.

Theo Nhandan