Thứ sáu,  12/08/2022

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 3-8, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp thân mật 58 cựu tù chính trị và tù binh quận 6 (TP Hồ Chí Minh) nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội và vào Lăng viếng Bác. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước bày tỏ niềm vui mừng, xúc động được tiếp đoàn và biểu dương những cống hiến của các cựu tù đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.Phó Chủ tịch nước vui mừng khi được biết các cựu tù chính trị, tù binh luôn là chỗ dựa vững mạnh cho chính quyền địa phương, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng quê hương, đất nước. Tuy sức khỏe đã giảm sút, nhưng nhiều người vẫn tham gia công tác tại địa phương, bảo vệ an ninh chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết ở địa phương, giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, các đại biểu hứa sẽ thắt chặt tình yêu thương giữa những cựu tù, thường xuyên chăm sóc động viên nhau về vật chất, tinh thần, gương mẫu...

Chiều 3-8, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp thân mật 58 cựu tù chính trị và tù binh quận 6 (TP Hồ Chí Minh) nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội và vào Lăng viếng Bác. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước bày tỏ niềm vui mừng, xúc động được tiếp đoàn và biểu dương những cống hiến của các cựu tù đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phó Chủ tịch nước vui mừng khi được biết các cựu tù chính trị, tù binh luôn là chỗ dựa vững mạnh cho chính quyền địa phương, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng quê hương, đất nước. Tuy sức khỏe đã giảm sút, nhưng nhiều người vẫn tham gia công tác tại địa phương, bảo vệ an ninh chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết ở địa phương, giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, các đại biểu hứa sẽ thắt chặt tình yêu thương giữa những cựu tù, thường xuyên chăm sóc động viên nhau về vật chất, tinh thần, gương mẫu tham gia các phong trào ở cơ sở.

Theo Nhandan