Thứ sáu,  19/08/2022

Mặt trận Tổ quốc tích cực xây dựng chính quyền

LSO- Tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt của MTTQ được quy định tại điều 2 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/6/1999. Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình, thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong việc khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, giám sát và các hoạt động phối hợp khác. MTTQ tỉnh triển khai kế hoạch công tác của các ứng cử viên trong đợt bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 Từ đầu năm 2011 đến nay, MTTQ các cấp và các thành viên đã tích cực tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, tuyên truyền kết quả thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ – CP của...

LSO- Tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt của MTTQ được quy định tại điều 2 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/6/1999. Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình, thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong việc khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, giám sát và các hoạt động phối hợp khác.MTTQ tỉnh triển khai kế hoạch công tác của các ứng cử viên trong đợt bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016

Từ đầu năm 2011 đến nay, MTTQ các cấp và các thành viên đã tích cực tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, tuyên truyền kết quả thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ – CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… với 5.300 cuộc, hơn 45 vạn lượt người tham dự. Ban Thượng trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trực tiếp tổ chức 3 buổi tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cho 256 vị chức sắc và tín đồ tôn giáo trên địa bàn huyện Bắc Sơn và thành phố Lạng Sơn. Kết quả, toàn tỉnh đã bầu được đủ 6 vị đại biểu Quốc hội khóa XIII, 58 vị đại biểu HĐND tỉnh, 373 đại biểu HĐND cấp huyện, 5.262 đại biểu HĐND cấp xã, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,93%.
Thành phố Lạng Sơn hôm nay

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thường xuyên phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên chủ động tuyên truyền, triển khai thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật tại cơ sở và khu dân cư; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tích cực tham gia các hoạt động hòa giải ở cơ sở và khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị quyết số 11/NQ – CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Với công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thường xuyên phối hợp với HĐND, UBND tỉnh tiếp công dân, theo định kỳ và tổ chức tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, kịp thời tiếp nhận và đề nghị các cơ quan liên quan giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2011, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 26 đơn từ các loại, đã thực hiện giải quyết, xử lý theo thẩm quyền. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh được 11 cuộc, có 192 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại.

Bà Nông Thị Lâm, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhận định: trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm to lớn của mình trong tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, bên cạnh việc phát huy tính tích cực trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trương tăng cường phối hợp với HĐND, UBND tỉnh để nâng cao hiệu quả giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, trong đó có việc xem xét, ban hành chế độ phụ cấp cho trưởng ban công tác mặt trận và các chi hội trưởng ở khu dân cư.

Hoàng Thái