Thứ sáu,  12/08/2022

Ðoàn kết, nhất trí, nỗ lực hoàn thành mọi trọng trách mà Ðảng, nhân dân giao phó

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng với các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ XII, XIII và khách mời. Chiều 7-8, tại Trụ sở Chính phủ diễn ra Phiên họp chuyển giao nhiệm vụ giữa Chính phủ nhiệm kỳ XII và Chính phủ nhiệm kỳ XIII dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tham dự phiên họp, có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ XII và XIII, thủ trưởng các cơ quan thực thuộc Chính phủ.Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Kể từ khi nhận nhiệm vụ, Chính phủ nhiệm kỳ XII có thuận lợi lớn là thành tựu to lớn của hơn 20 năm đổi mới, tạo nên thế và lực cho đất nước phát triển. Tuy nhiên, Chính phủ phải đối phó nhiều khó khăn, thách thức: nổi lên nhất là tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính toàn cầu, suy thoái kinh tế thế giới làm bộc lộ những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế trong nước, gây nhiều khó khăn trong quản lý, điều hành của...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng với các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ XII, XIII và khách mời.
Chiều 7-8, tại Trụ sở Chính phủ diễn ra Phiên họp chuyển giao nhiệm vụ giữa Chính phủ nhiệm kỳ XII và Chính phủ nhiệm kỳ XIII dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tham dự phiên họp, có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ XII và XIII, thủ trưởng các cơ quan thực thuộc Chính phủ.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Kể từ khi nhận nhiệm vụ, Chính phủ nhiệm kỳ XII có thuận lợi lớn là thành tựu to lớn của hơn 20 năm đổi mới, tạo nên thế và lực cho đất nước phát triển. Tuy nhiên, Chính phủ phải đối phó nhiều khó khăn, thách thức: nổi lên nhất là tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính toàn cầu, suy thoái kinh tế thế giới làm bộc lộ những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế trong nước, gây nhiều khó khăn trong quản lý, điều hành của Chính phủ; thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp gây thiệt hại lớn với nền kinh tế; sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch hòng gây mất ổn định chính trị xã hội; sự đe dọa liên tục, căng thẳng đối với chủ quyền vùng biển, đảo của đất nước suốt mấy năm qua.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã kiên định, vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành mọi nghị quyết của Bộ Chính trị, chấp hành hiến pháp, luật pháp, bám sát chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, luôn đặt lợi ích của đất nước, nhân dân lên trên hết; đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng đề cao tinh thần trách nhiệm của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ, nỗ lực cùng vượt qua mọi khó khăn. Đến nay nhìn lại, mặc dù còn tồn tại những hạn chế, yếu kém, song tập thể Chính phủ nhiệm kỳ XII cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng và nhân dân. Từng thành viên Chính phủ đã hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đóng góp có trách nhiệm trong sự quản lý điều hành chung của Chính phủ, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Chính phủ nhiệm kỳ XIII chính thức nhận nhiệm vụ, đây vừa là vinh dự nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề, công việc mới bắt đầu, do đó, Thủ tướng yêu cầu:

Khẩn trương hoàn thành việc bàn giao công việc giữa các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ XII và XIII. Các thành viên Chính phủ mới nhận nhiệm vụ, bắt tay ngay vào công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ thuộc bộ, ngành, cơ quan mình, nhất là chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2011. Không để vì bàn giao mà ảnh hưởng, gián đoạn công việc.

Chỉ đạo, rà soát để hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của bộ, ngành mình. Bộ Nội vụ chủ trì, xử lý những nhiệm vụ còn trùng lặp, chồng chéo, gắn với đó là xây dựng quy chế làm việc của từng bộ, ngành, nhất là coi trọng quy chế phối hợp công tác giữa các bộ, ngành. Quy chế làm việc của Chính phủ cũng sẽ được sửa đổi để phù hợp hơn, nhất là quy chế phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ nhiệm kỳ XIII nghiêm túc nhận nhiệm vụ trước Đảng, nhân dân, đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, nhất trí, tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan, trong các thành viên Chính phủ, phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, khắc phục mọi yếu kém và hạn chế, đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành mọi trọng trách được giao phó. Thủ tướng cũng mong các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ XII đã hoàn thành nhiệm vụ, không tham gia công tác trong Chính phủ nhiệm kỳ XIII tiếp tục ủng hộ các đồng chí kế nhiệm, giúp đỡ, góp ý kiến cho bộ, ngành mình đã từng công tác, ủng hộ các hoạt động của Chính phủ. Chính phủ nhiệm kỳ XIII nghiêm túc, sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệm kỳ XII) đánh giá Chính phủ nhiệm kỳ XII luôn đoàn kết, nhất trí, hợp tác, giữ vững nguyên tắc, có tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua muôn vàn khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, Chính phủ nhiệm kỳ XIII sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn trước, do đó đòi hỏi các thành viên Chính phủ mới phải đoàn kết, phát huy bản lĩnh và trí tuệ, nhận thức rõ và thống nhất hành động, làm tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ XII Trương Vĩnh Trọng, Phạm Gia Khiêm phát biểu ý kiến tại phiên họp cũng nhận định tình hình mới ngày càng có nhiều khó khăn, phức tạp hơn trước, do đó, Chính phủ mới cần phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém, quan tâm và làm tốt hơn nữa các công tác xây dựng Đảng, tăng cường kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, gắn bó với dân, chống tham nhũng, khắc phục tình trạng quan liêu… Các đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ rằng, Chính phủ nhiệm kỳ XIII luôn đoàn kết, gắn bó keo sơn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành mọi trọng trách mà Đảng, nhân dân giao phó, thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu mà Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra.

Kết thúc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước cho các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ XIII.

Theo Nhandan