Thứ sáu,  12/08/2022

Công tác phát triển đảng viên trẻ ở Tràng Định

Để khắc phục tình trạng này, ông Ma Thế Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tràng Định cho biết, trong nhiệm kỳ 2005-2010, Huyện ủy đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó có chỉ tiêu phát triển đảng viên. Thời gian tới, cấp ủy, cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lý tưởng cách mạng của Đảng, bồi dưỡng, giúp đỡ ĐVTN ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Phát huy vai trò trách nhiệm và tính gương mẫu của đảng viên trong công việc và cuộc sống hằng ngày để ĐVTN học tập, phấn đấu vươn lên. Hằng năm, cấp ủy cơ sở phải xây dựng kế hoạch cụ thể tạo nguồn kết nạp đảng viên trong đó chú trọng tới ĐVTN và nhất là đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cấp ủy cơ sở cần tiến hành sơ kết công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN hằng năm để chỉ ra ưu, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể, sát thực chỉ đạo công tác phát triển đảng viên. Mặt khác, các cấp bộ đoàn cần chủ động xây dựng và nhân rộng điển hình thanh niên tiên tiến, đảng viên trẻ làm theo lời Bác Hồ nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong ĐVTN. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để vừa là cơ hội cho ĐVTN rèn luyện, phấn đấu vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng cho ĐVTN.

LSO-Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, huyện đoànTràng Định đã đề ra kế hoạch, mục tiêu phát triển đảng viên cho từng năm; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua để tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đây là cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở huyện Tràng Định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới.
ĐVTN Trung tâm y tế huyện Tràng Định khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại xã Quốc Khánh
Để tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng “Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng”, những năm qua, huyện ủy Tràng Định đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tập trung chỉ đạo huyện đoàn đề ra kế hoạch, mục tiêu phấn đấu không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Trong 6 tháng đầu năm nay, huyện đã tổ chức kết nạp được 105 đảng viên (đạt 52% kế hoạch cả năm). Và riêng tháng 7 đã kết nạp thêm 21 đảng viên mới. Trong đó, huyện đoàn đã giới thiệu được 333 đoàn viên ưu tú (vượt chỉ tiêu cả năm 2011) và đã kết nạp được 51 đảng viên mới.
Chị Bế Thị Thủy, Phó Bí thư huyện đoàn cho biết, đạt được kết quả đó là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở trong công tác phát triển Đảng. Tổ chức đoàn luôn xác định tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm nên thường xuyên chú trọng, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời tuyên truyền, vận động ĐVTN trên địa bàn huyện tích cực phấn đấu, học tập và làm việc tốt để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, Ban chấp hành huyện đoàn đã quan tâm chỉ đạo các cơ sở đoàn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới về công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, thông qua sinh hoạt đoàn; động viên khen thưởng kịp thời những đoàn viên phấn đấu tốt, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Các cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… đã tạo môi trường rèn luyện cho ĐVTN. Qua đó đã xuất hiện nhiều cán bộ đoàn ưu tú, các hạt nhân phong trào, là nguồn để bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Tuy nhiên, số lượng đoàn viên ưu tú được xem xét, kết nạp Đảng vẫn còn thấp so với số đoàn viên đã giới thiệu. Điều này cho thấy công tác phát triển Đảng vẫn còn khó khăn, hạn chế, như: công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, nhận thức về Đảng cho ĐVTN ở cơ sở chưa được tiến hành thường xuyên, chưa tác động sâu đến từng đoàn viên. Một số cấp ủy đảng cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến việc phát triển đảng viên mới nhất là trong lực lượng thanh niên; chưa mạnh dạn giao công việc khó cho thanh niên để họ phát huy khả năng, sự nhiệt tình, năng động của mình. Bên cạnh đó, việc xác minh lý lịch và hoàn chỉnh thủ tục kết nạp Đảng đối với đoàn viên có quê ở xa còn chậm; phần lớn ĐVTN là người dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn (đặc biệt là ở các xã vùng 3), trình độ văn hóa, chính trị không đồng đều, thiếu nhiệt huyết khi tham gia hoạt động đoàn thể; một số thanh niên đi làm ăn xa gây khó khăn cho công tác quản lý, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng…
Để khắc phục tình trạng này, ông Ma Thế Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tràng Định cho biết, trong nhiệm kỳ 2005-2010, Huyện ủy đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó có chỉ tiêu phát triển đảng viên. Thời gian tới, cấp ủy, cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lý tưởng cách mạng của Đảng, bồi dưỡng, giúp đỡ ĐVTN ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Phát huy vai trò trách nhiệm và tính gương mẫu của đảng viên trong công việc và cuộc sống hằng ngày để ĐVTN học tập, phấn đấu vươn lên. Hằng năm, cấp ủy cơ sở phải xây dựng kế hoạch cụ thể tạo nguồn kết nạp đảng viên trong đó chú trọng tới ĐVTN và nhất là đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cấp ủy cơ sở cần tiến hành sơ kết công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN hằng năm để chỉ ra ưu, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể, sát thực chỉ đạo công tác phát triển đảng viên. Mặt khác, các cấp bộ đoàn cần chủ động xây dựng và nhân rộng điển hình thanh niên tiên tiến, đảng viên trẻ làm theo lời Bác Hồ nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong ĐVTN. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để vừa là cơ hội cho ĐVTN rèn luyện, phấn đấu vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng cho ĐVTN.

Ngọc Hiếu