Thứ tư,  17/08/2022

Bàn giao nhiệm vụ ở một số Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ngay sau Phiên họp chuyển giao công việc giữa Chính phủ nhiệm kỳ XII và Chính phủ nhiệm kỳ XIII, ngày 8/8, đã diễn ra lễ bàn giao nhiệm vụ giữa các Bộ trưởng: Giao thông vận tải, Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế, Khoa học và Công nghệ... Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII. Theo đó, đồng chí Phùng Quang Thanh giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, Trần Đại Quang - Bộ trưởng Công an, Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Ngoại giao, Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Nội vụ, Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Tư pháp, Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Vương Đinh Huệ - Bộ trưởng Tài chính, Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Công thương, Cao Đức Phát - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đinh La Thăng - Bộ trưởng Giao thông vận tải, Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Xây dựng, Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng...

Ngay sau Phiên họp chuyển giao công việc giữa Chính phủ nhiệm kỳ XII và Chính phủ nhiệm kỳ XIII, ngày 8/8, đã diễn ra lễ bàn giao nhiệm vụ giữa các Bộ trưởng: Giao thông vận tải, Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế, Khoa học và Công nghệ…

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII.

Theo đó, đồng chí Phùng Quang Thanh giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, Trần Đại Quang – Bộ trưởng Công an, Phạm Bình Minh – Bộ trưởng Ngoại giao, Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Nội vụ, Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Tư pháp, Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Vương Đinh Huệ – Bộ trưởng Tài chính, Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Công thương, Cao Đức Phát – Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đinh La Thăng – Bộ trưởng Giao thông vận tải, Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Xây dựng, Nguyễn Minh Quang – Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội, Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Y tế, Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Quân – Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Quốc hội cũng đã phê chuẩn đồng chí Giàng Seo Phử giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ và Vũ Đức Đam – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.


Tại các cuộc bàn giao, các Bộ trưởng nhiệm kỳ khóa XII và XIII bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, sự giúp đỡ, chung sức đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên toàn ngành trong nhiệm kỳ qua cũng như nhiệm kỳ khóa XIII này; hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, hoàn thành trọng trách trước Đảng, trước nhân dân./.

Theo Website Dangcongsanvn