Thứ bảy,  20/08/2022

Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Tại đây các đại biểu đã thẳng thắn phát biểu những ý kiến đóng góp để công tác Liên hiệp hội ngày càng phát triển. Kết thúc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Lạng Sơn đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu các hội thành viên đồng thời cũng hứa trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai để công tác hội có hiệu quả.

LSO-Ngày 8/8/2011, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011. Tham dự hội nghị có ông Lý Vinh Quang Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện của 20 hội thành viên trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2008 – 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2011, công tác chính trị tư tưởng được liên hiệp hội cùng các hội thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học trong nhân dân thông qua xuất bản báo, tập san, trang tin điện tử, hội thảo, hội nghị, triển lãm; góp phần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống. Các hội thành viên đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác hội, hội viên, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội hóa, giáo dục đào tạo, y tế, tổ chức tập huấn cho cán bộ kỹ thuật và nhân dân về chăn nuôi, trồng trọt, trồng rừng, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, phát triển mô hình VAC… Từ đầu năm đến nay, các hội thành viên đã tổ chức trên 90 buổi phổ biến khoa học kỹ thuật, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Các hội thành viên như Hội Nhà báo, Hội Châm cứu, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội Khuyến học đã là tốt công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ chuyên môn, tư vấn chính sách pháp luật, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng tại 100% số xã, thị trấn… Các hoạt động tư vấn – phản biện – giám định xã hội, khoa học công nghệ, môi trường, tôn vinh trí thức tiếp tục được triển khai có hiệu quả.
Tại đây các đại biểu đã thẳng thắn phát biểu những ý kiến đóng góp để công tác Liên hiệp hội ngày càng phát triển. Kết thúc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Lạng Sơn đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu các hội thành viên đồng thời cũng hứa trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai để công tác hội có hiệu quả.

Hoàng Vương