Thứ ba,  16/08/2022

Cao Lộc: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

LSO-Cùng với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, những năm qua công tác xây dựng tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở Cao Lộc ngày càng có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, bảo đảm thực hiện khá tốt chức năng nhiệm vụ theo các quy định của Ban Bí thư Trung ương. Bà con nông dân xã Gia Cát huyện Cao Lộc tích cực gieo cấy lúa mùaĐể thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sơ đảng và đảng viên giai đoạn 2006-2010, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lộc đã ban hành Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 24/7/2007 về một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Hướng dẫn số 144 về thực hiện đề án, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện,...

LSO-Cùng với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, những năm qua công tác xây dựng tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở Cao Lộc ngày càng có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, bảo đảm thực hiện khá tốt chức năng nhiệm vụ theo các quy định của Ban Bí thư Trung ương.
Bà con nông dân xã Gia Cát huyện Cao Lộc tích cực gieo cấy lúa mùa
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sơ đảng và đảng viên giai đoạn 2006-2010, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lộc đã ban hành Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 24/7/2007 về một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Hướng dẫn số 144 về thực hiện đề án, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện, phân công cấp uỷ viên phụ trách địa bàn, giúp các chi bộ trong tổ chức thực hiện. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ luôn được quan tâm, đảm bảo đúng Điều lệ Đảng, Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ đối với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, phù hợp với tình hình, đặc điểm của các đơn vị, cơ sở. Kết quả đã có 298/298 chi bộ xây dựng được quy chế và tổ chức tốt hoạt động theo quy chế; chế độ sinh hoạt của các cấp ủy và chi bộ đã có chuyển biến tiến bộ, phát huy được nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, ý thức tổ chức kỷ luật kém, giúp đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt, công tác; tỷ lệ đảng viên sinh hoạt luôn đạt từ 85% trở lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân luôn được các cấp uỷ quan tâm, thường xuyên triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, tỷ lệ cán bộ, đảng viên qua các đợt triển khai học tập đạt từ 80-95%, quần chúng 70-85%. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai, thực hiện nghiêm túc, qua đó đã nâng cao được ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và từng đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; việc bố trí sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, chính sách cán bộ được thực hiện tốt. Hằng năm tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy định. Trong 4 năm qua đã thực hiện luân chuyển 21 cán bộ làm bí thư, phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; bồi dưỡng bí thư chi bộ, cấp ủy viên được 281 người, chọn cử 99 người là cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, công chức dự nguồn đi học các lớp trung học chuyên nghiệp tại tỉnh, đào tạo sơ cấp chính trị cho 100 người, bồi dưỡng quản lý nhà nước cho 378 người; học các lớp cao cấp lý luận tại tỉnh, trung ương, cao học, cử nhân 20 người. Nhìn chung chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy viên cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt qua đào tạo, bồi dưỡng từng bước đã được chuẩn hóa cả về trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận, độ tuổi, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong hình hình hiện nay. Công tác phát triển đảng được chú trọng; trong 4 năm qua huyện đã mở được trên 20 lớp đối tượng đảng, cho trên 1.000 quần chúng ưu tú, kết nạp được 1.081 đảng viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 3.823. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung vào kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành Điều lệ Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Từ năm 2006 đến nay đã kiểm tra, giám sát được 127 tổ chức đảng; phát hiện xử lý kỷ luật 37 đảng viên vi phạm. Đồng thời, kịp thời biểu dương những tổ chức đảng, đảng viên chấp hành tốt. Qua đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 70% trở lên, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt 77,56%. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước được thực hiện thường xuyên, đảm bảo theo Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Trong những năm qua việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở huyện Cao Lộc đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở không ngừng được củng cố, hoạt động có hiệu quả, được nhân dân tin tưởng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Cao Lộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ, chăm lo xây dựng củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở, thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, tăng cường cán bộ về cơ sở, chú trọng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa ít đảng viên.

Ngọc Nhung