Thứ sáu,  12/08/2022

UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng các dự án

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện thành phố nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trong thực hiện công tác GPMB; ngay sau khi kết thúc hội nghị này, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra của UBND tỉnh đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại các huyện, thành phố.

LSO-Ngày 10/8/2011, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Tham dự có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố; đại diện các ban bồi thường chuyên trách của các huyện.
Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo đề dẫn về công tác giải phóng mặt bằng các dự án
Tại hội nghị các báo cáo đã tập trung nêu và tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án đầu tư phát triển. Nhiều ý kiến từ các huyện, thành phố, sở, ngành đã tập trung đi sâu kiến nghị tìm giải pháp khắc phục vào các vấn đề như việc áp dụng các cơ chế chính sách của Nhà nước về đơn giá bồi thường, hỗ trợ còn nhiều bất cập, một số vướng mắc trong phối hợp thực hiện di dời các công trình công cộng như đường điện, cáp viễn thông của các bên liên quan khi thực hiện các dự án xây dựng, cơ chế hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, kinh phí đền bù của chủ đầu tư chưa được bố trí kịp thời.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã chỉ đạo: trong thời gian qua, công tác lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền trong thực hiện công tác GPMB chưa đạt yêu cầu, tình trạng xử lý các vướng mắc GPMB của một số ngành, đơn vị còn chậm, yếu kém trong thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. Do vậy, thời gian tới cần tập trung làm tốt các khâu rà soát, vận dụng hiệu quả các cơ chế chính sách của Nhà nước, những quy định của tỉnh còn bất cập thì tổ chức chỉnh sửa cho phù hợp với thực tiễn để thống nhất áp dụng. Ngoài ra, việc chủ động khâu tái định cư phải được quan tâm hàng đầu. Đặc biệt khâu tổ chức thực hiện, thực thi các chỉ đạo của UBND tỉnh của cán bộ công chức phải được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, vấn đề này trong thời gian tới Tỉnh uỷ sẽ tổ chức thanh tra công vụ đối với cán bộ công chức trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện thành phố nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trong thực hiện công tác GPMB; ngay sau khi kết thúc hội nghị này, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra của UBND tỉnh đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại các huyện, thành phố.

Công Quân