Thứ bảy,  20/08/2022

Họp Ban chỉ đạo cắm mốc hai tỉnh lần thứ VI

Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông ký kết biên bản cuộc họp lần VI. Sáng 11-8, tại Quảng Nam, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn và Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Sê Kông (Lào) do đồng chí Liệng Khăm - phun, Phó tỉnh trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Sê Kông làm Trưởng đoàn đã tiến hành cuộc họp lần thứ VI nhằm đánh giá kết quả công tác cắm mốc 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch triển khai công tác năm 2012.Sáu tháng đầu năm 2011, Đội Liên hiệp cắm mốc hai tỉnh đã thực hiện khảo sát song phương được 53 vị trí mốc, đã xây dựng được 33 trong tổng số 60 cộc mốc, đồng thời từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục công tác khảo sát, xác định thêm 07 vị trí mốc, xây dựng 13 cột mốc theo kế hoạch của năm 2011.Hai bên cũng đã thống nhất ký kết biên bản cuộc họp về các phương án đẩy nhanh tiến độ khảo sát và...

Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam – Sê Kông ký kết biên bản cuộc họp lần VI.

Sáng 11-8, tại Quảng Nam, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn và Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Sê Kông (Lào) do đồng chí Liệng Khăm – phun, Phó tỉnh trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Sê Kông làm Trưởng đoàn đã tiến hành cuộc họp lần thứ VI nhằm đánh giá kết quả công tác cắm mốc 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch triển khai công tác năm 2012.

Sáu tháng đầu năm 2011, Đội Liên hiệp cắm mốc hai tỉnh đã thực hiện khảo sát song phương được 53 vị trí mốc, đã xây dựng được 33 trong tổng số 60 cộc mốc, đồng thời từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục công tác khảo sát, xác định thêm 07 vị trí mốc, xây dựng 13 cột mốc theo kế hoạch của năm 2011.

Hai bên cũng đã thống nhất ký kết biên bản cuộc họp về các phương án đẩy nhanh tiến độ khảo sát và xây dựng các cột mốc, bổ sung thêm hai nhà thầu thi công xây dựng nhằm phấn đấu hoàn thành cơ bản việc tôn tạo và tăng dày cột mốc đoạn biên giới qua hai tỉnh Quảng Nam – Sê Kông vào cuối năm 2012. Tỉnh Sê Kông sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mở tuyến đường công vụ trên đất Lào phục vụ quá trình xây dựng các cộc mốc từ 703 đến 708 và 725 đến 735.

16174.jpg

Kiểm tra song phương các cột mốc đã hoàn thành trước khi bàn giao cho đơn vị quản lý.

Tại cuộc họp, hai bên thống nhất sẽ cùng tiến hành phê duyệt toàn bộ Đồ án quy hoạch xây dựng khu vực cửa khẩu quốc gia Nam Giang – Đắc Tà Oọc do Viện quy hoạch đô thị và nông thôn tỉnh Quảng Nam thực hiện trong thời gian đến. Lãnh đạo tỉnh Sê Kông cũng đề nghị Quảng Nam giúp khảo sát, thiết kế xây dựng trạm kiểm soát Kà Lừm và mở tuyến đường công vụ từ vị trí cột mốc biên giới 692 (địa điểm mở cửa khẩu phụ) đến bản Tà Vàng, huyện Kà Lừm (Lào) với chiều dài 2,5km để phục vụ cho việc khai trương cặp Cửa khẩu phụ Tây Giang – Kà Lừm dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Theo Nhandan