Thứ sáu,  12/08/2022

Xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư phát triển bền vững

Ngày 13-8, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (LHCHKHKT) Việt Nam; Viện Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam, để nắm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 của Hội nghị T.Ư 7, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Cùng dự, có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hồ Mẫu Ngoạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Tổ chức T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, các bộ Tài chính, Khoa học - Công nghệ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các nhà khoa học Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tại các buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư đã nghe các đồng chí lãnh đạo, các nhà...

Ngày 13-8, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (LHCHKHKT) Việt Nam; Viện Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam, để nắm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 của Hội nghị T.Ư 7, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Cùng dự, có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hồ Mẫu Ngoạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Tổ chức T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, các bộ Tài chính, Khoa học – Công nghệ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các nhà khoa học Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Tại các buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư đã nghe các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu khoa học của hai cơ quan báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 27; các đồng chí Đinh Thế Huynh, Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các bộ Tài chính, Khoa học – Công nghệ phát biểu ý kiến, giải đáp những vấn đề mà các nhà khoa học quan tâm.
Tại LHCHKHKT Việt Nam, đồng chí Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng T.Ư LHCHKHKT Việt Nam đã báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư và đoàn công tác tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27. Theo đó, Đảng đoàn và LHCHKHKT Việt Nam đã tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Một số giải pháp chính là củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy nhằm thống nhất cơ cấu tổ chức của Liên hiệp ở T.Ư và các tỉnh, thành phố; rà soát, điều chỉnh và xây dựng các quy chế, quy định liên quan tổ chức và hoạt động của Liên hiệp. Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Chủ động đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn; chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình dự án, đề án lớn…
Tại buổi làm việc với Viện KHCN, đồng chí Tổng Bí thư và đoàn công tác đã nghe đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 27. Chương trình hành động Nghị quyết số 27 của Đảng bộ Viện tập trung vào một số nội dung chính, như đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao; xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ; đổi mới về tổ chức phù hợp yêu cầu phát triển và thực hiện một số giải pháp nhằm động viên khuyến khích nghiên cứu khoa học, nhất là với cán bộ trẻ; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo và hợp tác khoa học công nghệ…
Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, chân tình, đồng chí Tổng Bí thư đã lắng nghe các ý kiến phát biểu tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo, một số nhà khoa học tại hai cơ quan về những vấn đề: Làm thế nào để phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức nói chung, cán bộ trí thức khoa học công nghệ nói riêng. Nhiều đại biểu khẳng định, Nghị quyết số 27 có ý nghĩa lớn không chỉ đối với đội ngũ trí thức mà còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước, nhất là thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH. Quan điểm, nội dung của Nghị quyết thể hiện rõ sự quan tâm, đánh giá cao vai trò, vị trí đội ngũ trí thức của Đảng ta. Tuy nhiên, quá trình cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết còn chậm, cho nên việc thực hiện còn nhiều hạn chế. Nhiều nhà khoa học cho rằng, đội ngũ trí thức luôn gắn bó với Đảng, Nhà nước và nhân dân, muốn được cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước, muốn được tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến với các chương trình quốc gia, các dự án phát triển kinh tế – xã hội trọng điểm góp phần khắc phục hạn chế sai sót. Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa chiến lược đào tạo nhân tài và sử dụng nhân tài; tin cậy vào đội ngũ trí thức, có cơ chế để trí thức tham gia phản biện, giám định xã hội; có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để trí thức yên tâm làm công tác nghiên cứu, cống hiến cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của đất nước. Mặt khác, đội ngũ trí thức cũng phải vươn lên hơn nữa, có lúc năng lực còn yếu, trách nhiệm còn kém, kết quả nghiên cứu ứng dụng của một số công trình chưa cao. Một số nhà khoa học tỏ ra băn khoăn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học trẻ kế cận, vì tình trạng hẫng hụt cán bộ nghiên cứu khoa học cơ bản ngày càng rõ…
Phát biểu ý kiến tại các buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn các nhà khoa học đã có nhiều ý kiến tâm huyết, mong muốn ngày càng được cống hiến tài năng cho đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết số 27 rất quan trọng, khẳng định vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức, bởi xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng cao tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Đảng luôn luôn tôn trọng, lắng nghe và tin cậy đội ngũ trí thức. Những thành tựu mà đất nước đạt được, nhất là trong hơn 25 năm qua, có phần đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức. Chia sẻ khó khăn của những người làm công tác khoa học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn đội ngũ trí thức cần phấn đấu hơn nữa, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp có tính chiến lược trong việc xây dựng đội ngũ trí thức, xây dựng các cơ quan nghiên cứu ngày càng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Các tổ chức đảng trong LHCHKHKT, Viện KHCN cần tiếp tục học tập, triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27. Đồng chí đề nghị các cơ quan, bộ, ngành sớm cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết thành chính sách cụ thể, bảo đảm điều kiện phát huy mọi tài năng trí tuệ của đội ngũ trí thức.
Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư đã đến thăm cán bộ nghiên cứu một số viện thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo Nhandan