Thứ ba,  16/08/2022

Hà Nội có 19 xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới

Hà Nội hiện có 19 xã triển khai thí điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó có xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ được Trung ương chọn là mô hình điểm. Đến nay, Thụy Hương đã đạt 14/19 tiêu chí và đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí còn lại trong những tháng cuối năm 2011.Tại một số xã, tiến độ xây dựng NTM vẫn chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có quy hoạch hoặc còn lúng túng trong quá trình triển khai, thực hiện. TP chỉ đạo các xã đã có quy hoạch xây dựng NTM được phê duyệt, cần có kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ đề án, nội dung thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Nhất là cần ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất như: giao thông nội đồng, kênh tưới, kênh tiêu, các công trình giao thông nông thôn, thoát nước, ngầm hóa đường điện, trường học, trạm xá, nhà văn hóa, trụ sở làm việc, v.v. đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân, phù hợp điều kiện nguồn vốn hiện có,...

Hà Nội hiện có 19 xã triển khai thí điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó có xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ được Trung ương chọn là mô hình điểm. Đến nay, Thụy Hương đã đạt 14/19 tiêu chí và đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí còn lại trong những tháng cuối năm 2011.

Tại một số xã, tiến độ xây dựng NTM vẫn chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có quy hoạch hoặc còn lúng túng trong quá trình triển khai, thực hiện. TP chỉ đạo các xã đã có quy hoạch xây dựng NTM được phê duyệt, cần có kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ đề án, nội dung thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Nhất là cần ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất như: giao thông nội đồng, kênh tưới, kênh tiêu, các công trình giao thông nông thôn, thoát nước, ngầm hóa đường điện, trường học, trạm xá, nhà văn hóa, trụ sở làm việc, v.v. đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân, phù hợp điều kiện nguồn vốn hiện có, tránh đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp.

Theo Nhandan