Thứ sáu,  12/08/2022

Kiểm tra tình hình thực hiện Luật BHXH tại Lạng Sơn

Tại các đơn vị đến kiểm tra, đoàn đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Luật BHXH trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá chung, trong gần 5 năm thực hiện Luật BHXH cơ bản đã có sự đồng thuận giữa các cấp, các ngành của tỉnh, các đơn vị sử dụng lao động và người lao động trong quá trình tổ chức thực hiện. Đối tượng tham gia BHXH ngày càng phát triển, quyền lợi về BHXH của người lao động được giải quyết và chi trả kịp thời, đúng chế độ và tương xứng với sự cống hiến của họ. Những vấn đề vướng mắc khi giải quyết chính sách, chế độ BHXH theo quy định của Điều lệ BHXH như phạm vi đối tượng tham gia BHXH, một số quy định về chế độ BHXH chưa hợp lý… đã cơ bản được giải quyết khi thực hiện Luật BHXH. Các đơn vị cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực tế khi thực hiện Luật BHXH cũng như những đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra. Một số vấn đề trong thẩm quyền của Đoàn, Đoàn đã chủ động hướng dẫn các đơn vị giải quyết và ghi nhận những kiến nghị khác để chuyển tới Chính phủ, các Bộ ngành và các cơ quan hữu quan.

LSO-Trong hai ngày 11 và 12/8/2011, đoàn công tác của Bộ LĐTB&XH và BHXH Việt Nam do bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ LĐTB&XH làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra về tình hình thực hiện Luật BHXH, giai đoạn 2007-2011 tại Sở LĐTB&XH, BHXH tỉnh, BHXH thành phố và BHXH huyện Hữu Lũng.
Tại các đơn vị đến kiểm tra, đoàn đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Luật BHXH trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá chung, trong gần 5 năm thực hiện Luật BHXH cơ bản đã có sự đồng thuận giữa các cấp, các ngành của tỉnh, các đơn vị sử dụng lao động và người lao động trong quá trình tổ chức thực hiện. Đối tượng tham gia BHXH ngày càng phát triển, quyền lợi về BHXH của người lao động được giải quyết và chi trả kịp thời, đúng chế độ và tương xứng với sự cống hiến của họ. Những vấn đề vướng mắc khi giải quyết chính sách, chế độ BHXH theo quy định của Điều lệ BHXH như phạm vi đối tượng tham gia BHXH, một số quy định về chế độ BHXH chưa hợp lý… đã cơ bản được giải quyết khi thực hiện Luật BHXH. Các đơn vị cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực tế khi thực hiện Luật BHXH cũng như những đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra. Một số vấn đề trong thẩm quyền của Đoàn, Đoàn đã chủ động hướng dẫn các đơn vị giải quyết và ghi nhận những kiến nghị khác để chuyển tới Chính phủ, các Bộ ngành và các cơ quan hữu quan.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, bà Trần Thị Thúy Nga đã có kết luận với từng đơn vị và khẳng định thông qua đợt kiểm tra, Đoàn sẽ tổng hợp những vấn đề bất cập trong thực hiện Luật BHXH trình các Bộ ngành để có ý kiến với Quốc hội sửa đổi Luật BHXH trong thời gian tới, qua đó đưa Luật BHXH ngày càng đi vào cuộc sống một cách thiết thực hơn.

Thanh Huyền