Thứ bảy,  13/08/2022

Bước chuyển từ một Nghị quyết

Sau hơn 4 năm thực Nghị quyết 14 về phát triển giao thông, những con đường hiện đại trong toàn tỉnh ngày càng nhiều. Con đường đã nối những niềm vui, lan toả đến tận làng quê ngõ xóm. Thành công ấy tiếp tục tạo niềm tin để Lạng Sơn vươn lên đáp ứng mong mỏi khát vọng của nhân dân xứ Lạng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

LSO-Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 19/4/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển giao thông vận tải đường bộ được ban hành trong bối cảnh toàn tỉnh đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, bước vào năm bản lề của thực hiện kế hoạch 5 năm (2005-2010). Vì vậy nó đã tạo ra một bước nhảy vọt thúc đẩy kinh tế xã hội toàn tỉnh đi lên.
Nâng cấp quốc lộ 4B
Với một tỉnh miền núi như Lạng Sơn thì đường giao thông có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Có lần vui câu chuyện với anh Vy Văn Thuận, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, anh tâm sự, trước đây giao thông chưa phát triển, lương thực thực phẩm đều chuyển từ các tỉnh phía sau lên. Nay giao thông tốt lên, lương thực thực phẩm từ các xã lân cận đã đổ về thị trấn, hình thành thị trường khu vực. Tất cả những điều đó là giao thông, là con đường mang lại. Nghị quyết 14 về đẩy mạnh phát triển mạng lưới giao thông vận tải đường bộ đã là động lực thúc đẩy giao thông trên toàn địa bàn phát triển. Ngay sau khi nghị quyết ra đời đã thống nhất về nhận thức, hành động của đảng viên trong toàn tỉnh. Người dân mong mỏi có đường để đi lại trao đổi hàng hóa. Nghị quyết đã trúng lòng dân. Vì vậy sau hơn 4 năm thực hiện, giao thông vận tải trên toàn tỉnh đã có bước tiến vượt bậc. Đã huy động toàn dân xã hội hoá công tác làm đường giao thông ở nông thôn, các nguồn vốn đầu tư giao thông ngày càng lớn. Toàn tỉnh đã phát triển hạ tầng giao thông với trên 2.010,97 tỷ đồng, trong đó 953,38 tỷ đồng là từ ngân sách địa phương. Chỉ tính sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết 14 đến nay, toàn tỉnh đã nâng cấp sửa chữa 397,58 km đường. Bê tông, nhựa hoá 221,1 km đường liên huyện, nâng cấp sửa chữa 1.389 km đường liên xã. Từ khi ban hành Nghị quyết 14 đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ trên 56.000 tấn xi măng, toàn dân huy động 2,5 triệu ngày công, đóng góp trên 9 tỷ đồng. Tổng số chiều dài mặt đường nhà nước và nhân dân cùng làm đạt 1.132,2km. Nhiều nơi nhân dân đã tự giác làm đường, làm cầu như ở Chi Lăng, Hữu Lũng, thành phố Lạng Sơn, Cao Lộc…Có những xã như Chi Lăng, huyện Chi Lăng, nhân dân đã tự xây dựng được tới 3 cây cầu tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Cựu chiến binh Đường Văn Thanh ở Hòa Bình huyện Văn Quan tự bỏ tiền làm 1,5km đường trị giá trên 50 triệu đồng. Nhân dân thôn Nà Đâng xã Vân Mộng huyện Lộc Bình, góp tiền mở đường lớn vào tận bản đã thúc đẩy kinh tế phát triển.
Tâm sự về con đường anh Vi Văn Học trưởng thôn Nà Đâng cho biết: “Ý Đảng đẩy mạnh phong trào làm đường, ý ấy thuận với lòng dân nên con đường thôn chúng tôi được mở rất nhanh, phục vụ chính người dân trong phát triển kinh tế”. Cùng với đó rất nhiều địa phương có phong trào làm đường nông thôn, xã hội hoá, đa dạng hoá hình thức làm đường, từ dân tự đóng góp, nhà nước và nhân dân cùng làm, dòng họ cùng góp. Hiến đất mở đường đã trở thành phong trào trong dân như ở Tân Liên, Công Sơn, huyện Cao Lộc, An Hùng, huyện Văn Lãng…Những tuyến đường, cây cầu, công trình hạ tầng mở mới hiện đại ngày càng nhiều như Khuổi Khỉn-Bản Chắt, Hoà Bình-Bình La- Gia Miễn, Gốc Me-Yên Thịnh, đường tuần tra biên giới, đường đô thị đã tạo nên một hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh. Sau hơn 4 năm Nghị quyết 14 đi vào cuộc sống nhiều vùng nông thôn đời sống kinh tế khá hẳn lên. Có đường, số hộ mua sắm máy nông cụ ngày càng nhiều đấy chính là thành công của chặng đường hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.
Sau hơn 4 năm thực Nghị quyết 14 về phát triển giao thông, những con đường hiện đại trong toàn tỉnh ngày càng nhiều. Con đường đã nối những niềm vui, lan toả đến tận làng quê ngõ xóm. Thành công ấy tiếp tục tạo niềm tin để Lạng Sơn vươn lên đáp ứng mong mỏi khát vọng của nhân dân xứ Lạng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đông Bắc