Thứ bảy,  20/08/2022

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 13 cho cán bộ Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày 15-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 13 cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.Phát biểu ý kiến tại Lễ khai giảng, GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Học viện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các học viên học tập và rèn luyện đạt kết quả cao. Đồng thời chúc các đồng chí học viên vượt mọi khó khăn, thi đua học tập và rèn luyện, vận dụng sáng tạo những kiến thức từ lớp học này vào công tác, tích cực xây dựng quê hương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giao.Lớp học giúp các học viên nâng cao nhận thức về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những kinh nghiệm lãnh đạo của cách mạng Việt Nam; bổ sung, cập nhật những kiến thức mới một cách hệ thống về khoa học lãnh...

Ngày 15-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 13 cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Phát biểu ý kiến tại Lễ khai giảng, GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Học viện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các học viên học tập và rèn luyện đạt kết quả cao. Đồng thời chúc các đồng chí học viên vượt mọi khó khăn, thi đua học tập và rèn luyện, vận dụng sáng tạo những kiến thức từ lớp học này vào công tác, tích cực xây dựng quê hương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giao.
Lớp học giúp các học viên nâng cao nhận thức về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những kinh nghiệm lãnh đạo của cách mạng Việt Nam; bổ sung, cập nhật những kiến thức mới một cách hệ thống về khoa học lãnh đạo, quản lý và một số lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn khác, nhằm góp phần rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các học viên.


Theo Nhandan