Thứ bảy,  13/08/2022

Sáng kiến phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam (VACI) 2011

Ngày 16-8, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức vòng chung khảo Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam (VACI) 2011.Ban giám khảo đã lựa chọn 60 đề án lọt vào vòng Chung khảo VACI 2011 từ hơn 160 đề án dự thi của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, các công ty, hợp tác xã, các trường đại học, viện nghiên cứu từ nhiều địa phương trên cả nước. Các đề án dự thi tập trung vào chủ đề chống tham nhũng trong các lĩnh vực từ giáo dục, văn học - nghệ thuật đến xây dựng, hoàn thiện thể chế chính trị, kinh tế, xã...

Ngày 16-8, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức vòng chung khảo Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam (VACI) 2011.

Ban giám khảo đã lựa chọn 60 đề án lọt vào vòng Chung khảo VACI 2011 từ hơn 160 đề án dự thi của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, các công ty, hợp tác xã, các trường đại học, viện nghiên cứu từ nhiều địa phương trên cả nước. Các đề án dự thi tập trung vào chủ đề chống tham nhũng trong các lĩnh vực từ giáo dục, văn học – nghệ thuật đến xây dựng, hoàn thiện thể chế chính trị, kinh tế, xã hội.

Theo Nhandan