Thứ ba,  16/08/2022

Nâng cao năng lực lãnh đạo thông tin của các cấp ủy đảng

Ngày 17-8, tại Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo T.Ư và Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của cơ quan Đảng phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo thông tin của các cấp ủy đảng, góp phần thực hiện thành công Đề án 06. 120 đại biểu đến từ 26 tỉnh, thành phố phía nam, dự hội thảo dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đào Trọng Thi, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan Đảng; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.Tại hội thảo, các tham luận nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 58-CT/T.Ư ngày 17-10-2001 của Bộ Chính trị về ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong mười năm qua, việc thực hiện chỉ thị đã tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo thông tin góp phần nâng cao hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội.Đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2006-2010 (Đề án 06) thu...

Ngày 17-8, tại Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo T.Ư và Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của cơ quan Đảng phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo thông tin của các cấp ủy đảng, góp phần thực hiện thành công Đề án 06. 120 đại biểu đến từ 26 tỉnh, thành phố phía nam, dự hội thảo dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đào Trọng Thi, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan Đảng; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Tại hội thảo, các tham luận nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 58-CT/T.Ư ngày 17-10-2001 của Bộ Chính trị về ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong mười năm qua, việc thực hiện chỉ thị đã tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo thông tin góp phần nâng cao hiệu quả trong phát triển kinh tế – xã hội.

Đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2006-2010 (Đề án 06) thu được những kết quả quan trọng bước đầu. Ngày 22-4-2008, Ban Bí thư đã ra Thông báo số 151-TB/T.Ư điều chỉnh một số điểm trong mục tiêu, nội dung và tiến độ thực hiện đề án quan trọng này. Năm 2011 là năm cuối cùng thực hiện Đề án 06, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy đảng tích cực tháo gỡ khó khăn, thực hiện thành công Đề án 06. Trên tinh thần đó, tại hội thảo, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan quá trình thực hiện đề án, tiếp nhận một số nhiệm vụ mới từ Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của cơ quan Đảng, nhằm hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của Đề án 06.

Theo Nhandan