Thứ năm,  30/03/2023

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đồng chí nhấn mạnh, với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

LSO-Ngày 16/9/2011, tại phòng họp Ban Chấp hành (BCH), Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Hội nghị lần thứ 6 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Trong chương trình, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2011. Trong 9 tháng vừa qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra, khắc phục và vượt qua những khó khăn, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện nghiêm túc những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo đúng Kết luận số 02 ngày 16/3/2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11 ngày 24/2/2011 của Chính phủ. Đã tích cực, chủ động trong việc học tập, quán triệt, triển khai và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng…
Cùng với đó, các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố, hoạt động hiệu quả hơn. Hội nghị cũng đã được nghe dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2011 – 2020; Kế hoạch số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.
Tại phần thảo luận các ý kiến tập trung phân tích, bổ sung làm rõ thêm các nội dung, vấn đề, qua đó, góp phần vào việc đề ra các giải pháp để các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong những tháng tới. Tiếp đó, hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2011 – 2020.
Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần làm việc của hội nghị. BCH đã tập trung trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những nội dung trọng tâm cần thực hiện tốt trong quý IV năm 2011.
Đồng chí nhấn mạnh, với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Về Nghị quyết phát triển lâm nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nêu rõ vai trò, vị trí quan trọng của sản xuất lâm nghiệp trong việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đặc biệt trong công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân khu vực nông thôn, góp phần trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tăng cường công tác bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học…

HT