Thứ sáu,  31/03/2023

Cao Lộc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Cao Lộc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế-xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, cơ sở đảng, chính quyền và các đoàn thể được củng cố vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khu vực biên giới luôn ổn định.

LSO-Đồng chí Hà Xuân Quang, Bí thư huyện uỷ cho biết: Cao Lộc là huyện vùng biên giới, giáp ranh với Bằng Tường, Ninh Minh thuộc Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây – Trung Quốc với đường biên dài 75,442 km; có 2 cửa khẩu quốc tế (gồm cửa khẩu Hữu Nghị và ga đường sắt Đồng Đăng); các cặp chợ đường biên và nhiều đường mòn thông sang nước bạn.
Ngay sau khi có Nghị quyết số 08 – NQ/TU, ngày 14/11/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới, Ban Thường vụ huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt đến các chi, đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, và chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ.
Cao Lộc ngày càng phát triển
Qua đó hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh từ huyện đến cơ sở, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới luôn đạt từ 85%-95%, tỷ lệ quần chúng tham gia đạt 70%-85%. Nề nếp, chế độ sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến tiến bộ, trong sinh hoạt đã gắn với nội dung thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nêu cao tính đấu tranh phê bình và tự phê bình, đoàn kết, thống nhất cao, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đạt từ 90% trở lên.
Công tác quản lý đảng viên luôn được các Đảng bộ, chi bộ quan tâm thực hiện, chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng cao. Hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật…tạo niềm tin cho nhân dân tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ ở địa phương.
Hệ thống chính trị ổn định, vững mạnh là cơ sở để nền kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện có những bước phát triển nhanh. Trong phát triển kinh tế, huyện ủy chỉ đạo khảo sát, lập các dự án phát triển kinh tế, thu hút đầu tư vào một số khu kinh tế trọng điểm như: khu Trung tâm Thương mại Đồng Đăng, khu công nghiệp Hồng Phong, Cụm công nghiệp Hợp Thành,…. Các dự án được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, bước đầu có hiệu quả. Các chương trình, mục tiêu quốc gia (như Quyết định 120/2003/QĐ-TTg, Quyết định 134/2004/QĐ-TTg,…), các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội trong huyện được chú trọng thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực.
Các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tích cực triển khai thực hiện các mô hình giúp dân phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới như: xây dựng các bản tái định cư biên giới; phối hợp lập dự án, phân lô đất giao cho nhân dân giáp biên tham gia các dự án trồng rừng. Việc đầu tư phát triển nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đẩy mạnh, nhiều công trình được đưa vào sử dụng có hiệu quả.
Trong 5 năm qua, toàn huyện đầu tư xây dựng mới 84 km đường liên thôn, sửa chữa nâng cấp 29 km đường tỉnh lộ, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 23/23 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia với 95,6% số hộ dùng điện; sửa chữa 5000 m2 trường học, xây mới 11.338 m2 phòng học, 5 trụ sở UBND xã;… tỷ lệ người dân nông thôn dùng nước hợp vệ sinh đạt 82% (năm 2010); thực hiện xây dựng được 147/204 thôn, khối phố có nhà văn hóa.
Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện hoàn thành phổ cập giáo dục THCS và tiểu học đúng độ tuổi, năm 2006 tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được đến trường đạt 100%; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trên 90%; xây dựng được 9 trường đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên, không có dịch bệnh lớn xảy ra.
Đến nay, 23/23 xã, thị trấn có trạm y tế, 19/23 trạm y tế có bác sỹ, 18 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ngày càng phát triển với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại được chú trọng, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ đường biên mốc giới, an ninh thôn bản.
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Cao Lộc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế-xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, cơ sở đảng, chính quyền và các đoàn thể được củng cố vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khu vực biên giới luôn ổn định.

Tuy nhiên, đồng chí bí thư huyện ủy cũng nhấn mạnh: Thời gian tới, huyện cần sự quan tâm đầu tư hơn nữa của tỉnh để đầu tư cho các xã, thị trấn vùng biên cả về nguồn nhân lực, nguồn vốn và cơ sở hạ tầng… Đồng thời, huyện tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ vùng biên giới vững mạnh toàn diện.

Đỗ Hoạt