Thứ năm,  30/03/2023

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn già làng, trưởng bản huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Sáng 19/9, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tiếp Đoàn già làng, trưởng bản và lãnh đạo huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tại buổi tiếp, thay mặt Đoàn, ông Bùi Văn Nỏm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Sơn đã báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội những nét cơ bản về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. Là một huyện miền núi với 90,37% dân số là người dân tộc Mường, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, bộ mặt nông thôn được cải thiện, đặc biệt là các xã vùng cao, vùng sâu, vùng công giáo. Trong không khí thân mật, các già làng, trưởng bản, cán bộ có uy tín của huyện Lạc Sơn bày tỏ vui mừng, phấn khởi được thăm Thủ đô, thăm cơ quan của Quốc hội. Các già làng, trưởng bản cũng đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã vùng cao, vùng sâu, xã...

Sáng 19/9, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tiếp Đoàn già làng, trưởng bản và lãnh đạo huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi tiếp, thay mặt Đoàn, ông Bùi Văn Nỏm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Sơn đã báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội những nét cơ bản về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. Là một huyện miền núi với 90,37% dân số là người dân tộc Mường, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, bộ mặt nông thôn được cải thiện, đặc biệt là các xã vùng cao, vùng sâu, vùng công giáo.

Trong không khí thân mật, các già làng, trưởng bản, cán bộ có uy tín của huyện Lạc Sơn bày tỏ vui mừng, phấn khởi được thăm Thủ đô, thăm cơ quan của Quốc hội. Các già làng, trưởng bản cũng đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã vùng cao, vùng sâu, xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, nhất là các xã vùng 2 hiện chưa được đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để con em hộ nghèo, cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, mặc dù điều kiện kinh tế-xã hội còn những khó khăn nhất định nhưng điểm đáng mừng nhất ở địa phương chính là sự “yên dân”. Lạc Sơn tuy còn nghèo, còn khó khăn nhưng những chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, giảm nghèo… được thực hiện tốt, an ninh trật tự, đời sống nhân dân ổn định. Kết quả đáng ghi nhận này có phần đóng góp quan trọng của các già làng, trưởng bản, những cán bộ uy tín ở địa phương, cầu nối quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động bà con làm đúng chủ trương, chính sách; kịp thời hướng dẫn, tham gia giải quyết những khúc mắc, mâu thuẫn phát sinh, giúp đỡ nhau bằng tình làng nghĩa xóm sâu đậm.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong thời gian tới, những chính sách của Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo hơn đời sống người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa. Quốc hội sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nghị quyết về phát triển miền núi, tiếp tục những chính sách về chăm sóc người nghèo, bình đẳng giới, y tế, lao động việc làm… Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng, các già làng, trưởng bản luôn là những “cây cao bóng cả”, là chỗ dựa tin cậy của con cháu, nhân dân và chính quyền địa phương, tấm gương sáng để mọi người cùng noi theo./

Theo Dangcongsan.vn