Thứ năm,  30/03/2023

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC ở Lạng Sơn: Cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức PCCC của người dân

LSO-Ngày 20/9/2011, UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Pháp lệnh quy định về việc quản lý nhà nước về công tác PCCC (4/10/1961-4/10/2011). Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho đại diện các tập thể10 năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo, làm tốt công tác phòng ngừa, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc thi hành Luật PCCC; người dân từng bước nâng cao được nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành, thực hiện Luật PCCC. Lực lượng PCCC chuyên nghiệp được củng cố về số lượng, chất lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng chữa cháy trong mọi tình huống… đem lại hiệu quả trong việc kiềm chế về số vụ cháy, tính chất, mức độ nghiêm trọng và hậu quả thiệt hại. Đến nay, toàn tỉnh có 384 đội PCCC cơ sở, dân phòng với 3.844 đội viên, 598 tổ, đội bảo vệ rừng...

LSO-Ngày 20/9/2011, UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Pháp lệnh quy định về việc quản lý nhà nước về công tác PCCC (4/10/1961-4/10/2011). Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho đại diện các tập thể
10 năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo, làm tốt công tác phòng ngừa, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc thi hành Luật PCCC; người dân từng bước nâng cao được nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành, thực hiện Luật PCCC. Lực lượng PCCC chuyên nghiệp được củng cố về số lượng, chất lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng chữa cháy trong mọi tình huống… đem lại hiệu quả trong việc kiềm chế về số vụ cháy, tính chất, mức độ nghiêm trọng và hậu quả thiệt hại. Đến nay, toàn tỉnh có 384 đội PCCC cơ sở, dân phòng với 3.844 đội viên, 598 tổ, đội bảo vệ rừng và PCCC rừng với trên 10.200 đội viên. Công an tỉnh phối hợp mở 367 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho gần 11.000 người làm công tác có liên quan trực tiếp đến cháy nổ ở cơ sở. Lực lượng cảnh sát PCCC đã kiểm tra 5.831 lượt cơ sở, địa bàn trọng điểm có nguy cơ về cháy nổ. Qua đó, cấp 442 giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, 717 giấy xác nhận kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, phát hiện 8.630 thiếu sót về công tác PCCC để kịp thời nhắc nhở…
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 4 tham luận của các đơn vị, địa phương về tình hình, giải pháp nâng cao chất lượng PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”; giải pháp nâng cao trách nhiệm PCCC của người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, UBND xã, phường trên địa bàn thành phố; tình hình, kết quả và giải pháp nâng cao chất lượng phong trào toàn dân PCCC; tham luận về PCCC rừng. Qua đó, làm nổi bật những kết quả và bài học kinh nghiệm trong 10 năm thi hành Luật PCCC của tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong công tác thi hành Luật PCCC. Đồng chí nhấn mạnh một số điểm cần quan tâm để làm tốt hơn nữa công tác PCCC trong thời gian tới nhằm giảm nguy cơ cháy, nổ như: các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC, nâng cao ý thức của người dân nói chung; các cấp, các ngành chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất để giải quyết vấn đề liên quan đến PCCC; tổ chức thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” về PCCC; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 9 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PCCC.

Thanh Hòa