Thứ sáu,  31/03/2023

Thường trực HĐND tỉnh: Kiểm tra việc thực hiện đề án kiên cố hóa trường lớp học tại Bắc Sơn

LSO - Ngày 21/9/2011, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện đề án kiên cố hóa (KCH) trường lớp học giai đoạn 2008-2012 tại huyện Bắc Sơn. Tham gia đoàn có lãnh đạo các ban của HĐND, MTTQ tỉnh, ngành GD&ĐT và một số sở ngành của tỉnh. Đoàn kiểm tra công trình nhà học tại trường tiểu học xã Vũ Lễ (ảnh: MH) Sau khi kiểm tra thực tế các công trình KCH tại các xã Quỳnh Sơn, Vũ Lễ và Chiến Thắng, chiều cùng ngày, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Sơn. Theo các quyết định của UBND tỉnh, năm 2008, huyện Bắc Sơn được đầu tư 13 dự án với 165 phòng học và 3 dự án phòng công vụ với 22 phòng. Trong đó Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư 10 dự án lớp học với 120 phòng, 2 dự án nhà công vụ với 15 phòng; UBND huyện làm chủ đầu tư 3 dự án phòng học với 46 phòng và 1 dự án phòng công vụ với 7 phòng. Năm...

LSO – Ngày 21/9/2011, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện đề án kiên cố hóa (KCH) trường lớp học giai đoạn 2008-2012 tại huyện Bắc Sơn. Tham gia đoàn có lãnh đạo các ban của HĐND, MTTQ tỉnh, ngành GD&ĐT và một số sở ngành của tỉnh.
Đoàn kiểm tra công trình nhà học tại trường tiểu học xã Vũ Lễ (ảnh: MH)
Sau khi kiểm tra thực tế các công trình KCH tại các xã Quỳnh Sơn, Vũ Lễ và Chiến Thắng, chiều cùng ngày, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Sơn. Theo các quyết định của UBND tỉnh, năm 2008, huyện Bắc Sơn được đầu tư 13 dự án với 165 phòng học và 3 dự án phòng công vụ với 22 phòng. Trong đó Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư 10 dự án lớp học với 120 phòng, 2 dự án nhà công vụ với 15 phòng; UBND huyện làm chủ đầu tư 3 dự án phòng học với 46 phòng và 1 dự án phòng công vụ với 7 phòng. Năm 2009 được đầu tư 10 dự án phòng học với 100 phòng, 2 dự án phòng công vụ với 20 phòng. Trong đó Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư 7 dự án phòng học với 75 phòng và 1 dự án phòng công vụ với 11 phòng. UBND huyện làm chủ đầu tư 3 dự án phòng học với 25 phòng và 1 dự án phòng công vụ với 9 phòng.
Sau gần 3 năm thực hiện, toàn bộ các dự án của năm 2008 đã thực hiện xong và bàn giao đưa vào sử dụng hoặc đang hoàn thiện. Tổng mức đầu tư 50 tỷ 640 triệu đồng, tổng kinh phí phân bổ trên 41,5 tỷ đồng, đã thanh toán trên 39,6 tỷ đồng, đạt trên 95% tổng kinh phí đã được phân bổ. Tuy nhiên đối với các dự án được duyệt năm 2009 mới thực hiện được 18 phòng học. đã thanh toán 900 triệu đồng, đạt 100% kinh phí được phân bổ và chỉ bằng 15% tổng mức đầu tư được duyệt.
Qua kiểm tra các công trình, lãnh đạo HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn lưu ý vấn đề chất lượng công trình, nhất là đối với công trình do huyện làm chủ đầu tư. Công tác giám sát đầu tư cộng đồng, trách nhiệm của nhà thầu trong bảo hành, bảo trì công trình và vấn đề quy hoạch các nhà trường. Lãnh đạo huyện, các nhà trường và các xã đã đề nghị với đoàn về nhiều vấn đề, trong đó nổi lên là vốn để thực hiện dự án.

Minh Hồng