Chủ nhật,  26/03/2023

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Xinh-ga-po và Ma-lai-xi-a

Ngày 22/9, Bộ Ngoại giao ra thông cáo: Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Xinh-ga-po, Ngài Tô-ni Tan Keng Giam (Tony Tan Keng Yam) và Quốc vương Ma-lai-xi-a, Ngài Toan-ku Mi-gian Giai-na Bi-la Sa (Tuanku Mizan Zainal Billah Shah), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Xinh-ga-po từ ngày 26 đến ngày 28/9/2011 và tới Ma-lai-xi-a từ ngày 28 đến ngày...

Ngày 22/9, Bộ Ngoại giao ra thông cáo: Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Xinh-ga-po, Ngài Tô-ni Tan Keng Giam (Tony Tan Keng Yam) và Quốc vương Ma-lai-xi-a, Ngài Toan-ku Mi-gian Giai-na Bi-la Sa (Tuanku Mizan Zainal Billah Shah), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Xinh-ga-po từ ngày 26 đến ngày 28/9/2011 và tới Ma-lai-xi-a từ ngày 28 đến ngày 30/9/2011./.

Theo Dangcongsan.vn