Thứ tư,  22/03/2023

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân sẽ thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan và U-crai-na

Ngày 22/9, Bộ Ngoại giao ra thông cáo: Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan (the Kingdom of the Netherlands) Mắc Rút-tơ (Mark Rutte), Thủ tướng Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan (the Republic of Uzbekistan) Sáp-cát Mi-rơ-di-ô-ép (Savkat Mizziyayev) và Thủ tướng U-crai-na (Ukraine) Nhi-cô-lai A-da-rốp (Mikola Azarov), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân sẽ thăm chính thức Vương quốc Hà Lan từ ngày 27/9 - 01/10/2011, Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan từ ngày 02 - 04/10/2011 và U-crai-na từ ngày 04 -...

Ngày 22/9, Bộ Ngoại giao ra thông cáo: Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan (the Kingdom of the Netherlands) Mắc Rút-tơ (Mark Rutte), Thủ tướng Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan (the Republic of Uzbekistan) Sáp-cát Mi-rơ-di-ô-ép (Savkat Mizziyayev) và Thủ tướng U-crai-na (Ukraine) Nhi-cô-lai A-da-rốp (Mikola Azarov), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân sẽ thăm chính thức Vương quốc Hà Lan từ ngày 27/9 – 01/10/2011, Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan từ ngày 02 – 04/10/2011 và U-crai-na từ ngày 04 – 06/10/2011./.

Theo Dangcongsan.vn