Thứ bảy,  01/04/2023

Kỷ niệm 66 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến

Ngày 22-9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 66 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945 - 23-9-2011).Các đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; nhân sĩ, chức sắc các tôn giáo cùng đông đảo thanh, thiếu nhi thành phố... đã dự.Đồng chí Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, nêu rõ: Cách đây 66 năm, với dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai, đêm 22 rạng sáng 23-9, núp dưới bóng quân Anh, thực dân Pháp đánh úp một loạt mục tiêu quan trọng trong thành phố, trong đó có trụ sở Ủy ban Hành chính Nam Bộ; đài phát thanh, một số đồn cảnh sát... Ngay trong đêm 22, rạng...

Ngày 22-9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 66 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945 – 23-9-2011).

Các đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; nhân sĩ, chức sắc các tôn giáo cùng đông đảo thanh, thiếu nhi thành phố… đã dự.

Đồng chí Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, nêu rõ: Cách đây 66 năm, với dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai, đêm 22 rạng sáng 23-9, núp dưới bóng quân Anh, thực dân Pháp đánh úp một loạt mục tiêu quan trọng trong thành phố, trong đó có trụ sở Ủy ban Hành chính Nam Bộ; đài phát thanh, một số đồn cảnh sát… Ngay trong đêm 22, rạng sáng 23-9, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Nam Bộ đã lập tức đánh trả. Theo lệnh của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, nhân dân Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn tổ chức tổng bãi công, bãi thị, triệt phá các đường tiếp tế lương thực của địch. Tại thành phố, gần 350 đội tự vệ được thành lập; các phòng tuyến được xây dựng; nhiều cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra ngay trong lòng thành phố. Dù gặp muôn vàn khó khăn, nhưng với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần hy sinh vô hạn, chỉ với giáo mác, gậy tầm vông vạt nhọn, cùng với sự chi viện của cả nước, Nam Bộ đã cùng toàn quốc kháng chiến. Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ đã tạo thời gian và điều kiện để Hồ Chủ tịch, Trung ương Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước chuẩn bị và tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Bài học kinh nghiệm lớn nhất rút ra trong ngày Nam Bộ kháng chiến là: Mặt trận Việt Minh; Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giương cao ngọn cờ độc lập, tự do, phát huy khí thế Cách mạng Tháng Tám, tinh thần yêu nước nồng nàn của các tầng lớp nhân dân, đoàn kết trên dưới một lòng, dù với giáo mác, gậy tầm vông đã quyết tâm chống lại thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của Nam Bộ kháng chiến, nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động phát huy mọi nhân tố thuận lợi; khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9 đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng và phát triển thành phố với mục tiêu và trách nhiệm “đi trước về đích trước”.

Theo Nhandan