Thứ năm,  23/03/2023

Đảng bộ Trường CĐYT Lạng Sơn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO- Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Lạng Sơn xác định thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và thường xuyên của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Vì vậy, các nội dung thực hiện cuộc vận động đã được Đảng uỷ, Ban chỉ đạo cuộc vận động và các chi bộ trực thuộc chủ động triển khai, tiến hành các hoạt động thực hiện trong toàn Đảng bộ theo đúng kế hoạch hướng dẫn của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Sở Y tế. Qua việc triển khai và tổ chức thực hiện, đa số cán bộ, đảng viên, viên chức đã có sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; nhận thức rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng đối với sự phát triển của gia đình, xã hội và mỗi cá nhân. Những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Trường CĐYT Lạng Sơn...

LSO- Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Lạng Sơn xác định thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và thường xuyên của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Vì vậy, các nội dung thực hiện cuộc vận động đã được Đảng uỷ, Ban chỉ đạo cuộc vận động và các chi bộ trực thuộc chủ động triển khai, tiến hành các hoạt động thực hiện trong toàn Đảng bộ theo đúng kế hoạch hướng dẫn của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Sở Y tế. Qua việc triển khai và tổ chức thực hiện, đa số cán bộ, đảng viên, viên chức đã có sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; nhận thức rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng đối với sự phát triển của gia đình, xã hội và mỗi cá nhân.
Những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Trường CĐYT Lạng Sơn


Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên về triển khai thực hiện cuộc vận động, Đảng bộ bộ phận Trường CĐYT Lạng Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm học và từng bước tổ chức triển khai thực hiện. Hàng năm chỉ đạo tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai cuộc vận động để thấy những việc đã làm được, những mặt còn hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục triển khai cuộc vận động đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Năm học 2007-2008, Ban chỉ đạo xác định trọng tâm thực hiện cuộc vận động là nhận thức (học tập) tấm gương đạo đức của Bác, nên đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên (HSSV) học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do Bộ GD&ĐT phát động. Khuyến khích và tạo điều kiện cho đoàn thể, các bộ môn tổ chức các hoạt động để nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong năm học 2008 – 2009, Đảng bộ bộ phận xác định chuyển trọng tâm cuộc vận động từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác trong toàn trường. Việc học tập 2 chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và cải cách hành chính. Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện 2 nội dung: Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; sửa đổi lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công tác. Năm học 2009-2010, với chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà trường đã chỉ đạo tất cả chi bộ, từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và HSSV xây dựng những biện pháp thi đua dạy tốt và học tốt.
Năm học 2010 – 2011, với chủ đề của cuộc vận động “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” được nhà trường gắn với chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo”. Việc đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống được thực hiện song song với xây dựng các quy tắc ứng xử văn hóa trong sinh viên; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Trong 4 năm qua, cuộc vận động đã được đa số đảng viên, cán bộ, viên chức và HSSV nhà trường nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Đã tạo được không khí tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức nhà giáo theo gương Bác Hồ. Không có cán bộ, đảng viên nào vi phạm đạo đức nhà giáo. Chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt. Các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong từng năm học được hoàn thành thắng lợi. Các chế độ đối với cán bộ, giáo viên và HSSV được đảm bảo theo đúng chế độ. An ninh trật tự trong nhà trường được ổn định. Tổ chức đảng liên tục được công nhận trong sạch, vững mạnh, nhiều tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của Đảng ủy các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ ngành y tế. Công đoàn nhà trường được công nhận là tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, năm 2010 được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen. Đoàn thanh niên được công nhận là cơ sở đoàn vững mạnh xuất sắc và được Trung ương Đoàn tặng bằng khen (năm 2007, 2009, 2010) và tặng cờ thi đua năm 2008.


Phan Lạc Hoài Thanh (Phó Hiệu trưởng Trường CĐYT Lạng Sơn)