Thứ tư,  22/03/2023

Giao ban các cơ quan Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy phía nam

Ngày 23-9, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan Trung ương với 22 Tỉnh ủy, Thành ủy phía nam. Hội nghị đã nghe báo cáo và thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tám tháng đầu năm 2011.Tám tháng đầu năm, các tỉnh, thành phố phía nam đã tích cực và có nhiều sáng tạo trong việc cụ thể hóa, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 của cấp mình; trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; giảm đầu tư công; tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng xuất khẩu, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, thực hiện bình ổn giá, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ vậy, tám tháng qua, kinh tế khu vực phía nam...

Ngày 23-9, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan Trung ương với 22 Tỉnh ủy, Thành ủy phía nam. Hội nghị đã nghe báo cáo và thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tám tháng đầu năm 2011.
Tám tháng đầu năm, các tỉnh, thành phố phía nam đã tích cực và có nhiều sáng tạo trong việc cụ thể hóa, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2011 của cấp mình; trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; giảm đầu tư công; tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng xuất khẩu, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, thực hiện bình ổn giá, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ vậy, tám tháng qua, kinh tế khu vực phía nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung cả nước; GDP tăng hơn 10%, ước cả năm 2011, tăng 11% so với năm 2010. Giá trị sản xuất công nghiệp ở hầu hết các tỉnh, thành phố đều đạt hơn 95% so với kế hoạch.
Nhiều công trình quan trọng được T.Ư đầu tư trên địa bàn như khí, điện, đạm, hóa chất… đã và đang hoàn thành theo kế hoạch, phát huy tác dụng. Nhiều nhà máy chế biến nông sản tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đổi mới trang thiết bị, đáp ứng tiêu chuẩn chế biến hàng xuất khẩu gắn với vùng nguyên liệu. Việc rà soát, cắt giảm, điều chuyển đầu tư công được thực hiện nghiêm túc. Các tỉnh, thành phố phía nam đã cắt giảm, giãn tiến độ 1.074 dự án, với kinh phí hơn ba nghìn tỷ đồng để tập trung cho các dự án sắp hoàn thành và dự án quan trọng, bức xúc; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 38,7 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ; tổng huy động vốn tín dụng đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 29,6% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 270 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.
Nhiều địa phương đã tập trung triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ hộ nghèo, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay và hỗ trợ làm nhà ở, miễn giảm học phí con em hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nâng mức cho học sinh, sinh viên vay để học tập, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định hỗ trợ cho đối tượng chính sách, người có công với nước, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tám tháng đầu năm, các tỉnh, thành phía nam đã giải quyết việc làm mới hơn 525 nghìn lao động, hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 11%.
Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe báo cáo về công tác khiếu nại tố cáo, kết quả xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều đại biểu đã thảo luận và có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị với Trung ương những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế, xã hội… tại các địa phương.


Theo Nhandan