Thứ tư,  22/03/2023

Tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào "Lao động sáng tạo"

Sáng 25-9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Lao động sáng tạo" của Công đoàn Quân đội trong 5 năm (2006-2011). Tới dự, có Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng.5 năm qua, phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" trong Công đoàn Quân đội đã khơi dậy lòng nhiệt tình, say mê sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động quốc phòng ở từng vị trí công tác. Đã có 2.321 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng chế, 14.999 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất có giá trị được áp dụng vào thực tiễn, tiết kiệm và làm lợi cho ngân sách quốc phòng mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng.Tại buổi lễ, 38 tập thể và 122 cá nhân có...

Sáng 25-9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động sáng tạo” của Công đoàn Quân đội trong 5 năm (2006-2011). Tới dự, có Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng.

5 năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội đã khơi dậy lòng nhiệt tình, say mê sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động quốc phòng ở từng vị trí công tác. Đã có 2.321 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng chế, 14.999 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất có giá trị được áp dụng vào thực tiễn, tiết kiệm và làm lợi cho ngân sách quốc phòng mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng.

Tại buổi lễ, 38 tập thể và 122 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào”Lao động sáng tạo” của Công đoàn Quân đội được tôn vinh, khen thưởng.

Theo Nhandan