Thứ năm,  23/03/2023

Đoàn đại biểu quốc hội lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Luật khiếu nại và Luật tố cáo

LSO-Để phục vụ công tác xây dựng luật tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2011, ngày 23/9/2011, Đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Luật khiếu nại và Luật tố cáo. Bà Trần Thị Hoa Sinh, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của QH, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.Dự án Luật khiếu nại gồm 6 chương, 72 điều. Dự án Luật tố cáo gồm 8 chương, 54 điều. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp 17 ý kiến, tập trung vào 23 vấn đề như: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật; khiếu nại đông người; trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại; vấn đề tiếp công dân; khiếu nại, giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; xử lý đơn thư khiếu nại trong đó có nội dung tố cáo, phản ánh, kiến nghị; về tổ chức đối thoại…Chủ thể tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo; thẩm quyền giải...

LSO-Để phục vụ công tác xây dựng luật tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2011, ngày 23/9/2011, Đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Luật khiếu nại và Luật tố cáo. Bà Trần Thị Hoa Sinh, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của QH, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự án Luật khiếu nại gồm 6 chương, 72 điều. Dự án Luật tố cáo gồm 8 chương, 54 điều. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp 17 ý kiến, tập trung vào 23 vấn đề như: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật; khiếu nại đông người; trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại; vấn đề tiếp công dân; khiếu nại, giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; xử lý đơn thư khiếu nại trong đó có nội dung tố cáo, phản ánh, kiến nghị; về tổ chức đối thoại…Chủ thể tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo; thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; hình thức tố cáo; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của các cơ quan thông tin, báo chí; vấn đề khen thưởng và xử lý vi phạm…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu trong quá trình tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu toàn bộ các ý kiến để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ QH và tham gia phát biểu tại kỳ họp.

Minh Thảo