Thứ sáu,  24/03/2023

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam

Chiều 28-9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Ủy ban Dân tộc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và nhiều bộ, ngành.Tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã báo cáo tình hình công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc. Báo cáo nêu rõ: Trong những năm qua, mặc dù đất nước còn rất nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách, cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án ưu tiên phát triển toàn diện tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ vậy, tỷ lệ giảm nghèo nhanh, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) từ hơn 47% năm 2006 xuống còn 28,8% năm 2010 (theo tiêu chí cũ). 97,42% số xã có đường ô-tô đến trung tâm xã; 80,7% số thôn, bản thuộc xã ĐBKK có đường giao thông đến đường...

Chiều 28-9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Ủy ban Dân tộc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và nhiều bộ, ngành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã báo cáo tình hình công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc. Báo cáo nêu rõ: Trong những năm qua, mặc dù đất nước còn rất nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách, cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án ưu tiên phát triển toàn diện tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ vậy, tỷ lệ giảm nghèo nhanh, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) từ hơn 47% năm 2006 xuống còn 28,8% năm 2010 (theo tiêu chí cũ). 97,42% số xã có đường ô-tô đến trung tâm xã; 80,7% số thôn, bản thuộc xã ĐBKK có đường giao thông đến đường trục.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu cơ bản, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề bức xúc cần được tiếp tục giải quyết trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả quan trọng trong công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc của các cấp, các ngành, địa phương cả nước. Tuy vậy, kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chậm phát triển, chưa vững chắc; kết cấu hạ tầng KT-XH nhiều nơi còn thiếu và yếu; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực thấp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Dân tộc và các bộ, ban, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo sự chuyển mạnh mẽ trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, trong đó đặc biệt quan tâm vấn đề nâng cao dân trí, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, bảo đảm thế trận QP-AN vững chắc. Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các chính sách, chương trình trong giai đoạn 2011-2016, từ đó tìm ra các chính sách, cách làm mang lại hiệu quả tốt.

* Ngày 28-9, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã làm việc với lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam về chương trình phối hợp năm 2011, trong đó tập trung vào công tác an sinh xã hội.

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ đã chủ động rà soát, nắm địa chỉ phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ là chủ, qua đó phân công hội viên kinh tế khá giúp hội viên nghèo; tích cực đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nhất là đối với 62 huyện nghèo.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Đảm đánh giá cao hoạt động của hội phụ nữ các cấp thời gian qua, đồng thời khẳng định Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp với Hội LHPN Việt Nam đẩy mạnh thực hiện các đề án: “Giáo dục năm triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”, nhân rộng Cuộc vận động “xây dựng gia đình năm không, ba sạch” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước…

Theo Nhandan