Thứ năm,  30/03/2023

UBND tỉnh bàn nhiệm vụ thu thuế cuối năm và kiểm tra tình hình kinh tế – xã hội tại huyện Cao Lộc

LSO-Sáng 29/9/2011, UBND tỉnh đã họp kiểm điểm công tác thu thuế 9 tháng đầu năm và bàn biện pháp nhiệm vụ công tác thu những tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Đồng chíNguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị9 tháng đầu năm, tổng thu nội địa toàn tỉnh ước đạt 542 tỷ đồng, bằng 74,71% so với dự toán pháp lệnh, bằng 68,93% dự toán HĐND giao, bằng 107,55% so với cùng kỳ. Trong đó có 8 đơn vị số thu đạt trên 70% là Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định. 3 đơn vị đạt thấp so với cùng kỳ là Bắc Sơn 41,86%, Đình Lập 51,39%, Văn phòng Cục đạt 54,17%. Mức tăng trưởng chung đều tăng so với cùng kỳ, có 5 đơn vị có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, trong đó có đơn vị tăng tới 46,47%. Toàn tỉnh có 157 doanh nghiệp có số thuế nộp trên 100 triệu đồng. Nhiều đơn vị như Văn Quan, Hữu Lũng, Văn Lãng...

LSO-Sáng 29/9/2011, UBND tỉnh đã họp kiểm điểm công tác thu thuế 9 tháng đầu năm và bàn biện pháp nhiệm vụ công tác thu những tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chíNguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
9 tháng đầu năm, tổng thu nội địa toàn tỉnh ước đạt 542 tỷ đồng, bằng 74,71% so với dự toán pháp lệnh, bằng 68,93% dự toán HĐND giao, bằng 107,55% so với cùng kỳ. Trong đó có 8 đơn vị số thu đạt trên 70% là Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định. 3 đơn vị đạt thấp so với cùng kỳ là Bắc Sơn 41,86%, Đình Lập 51,39%, Văn phòng Cục đạt 54,17%. Mức tăng trưởng chung đều tăng so với cùng kỳ, có 5 đơn vị có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, trong đó có đơn vị tăng tới 46,47%. Toàn tỉnh có 157 doanh nghiệp có số thuế nộp trên 100 triệu đồng.
Nhiều đơn vị như Văn Quan, Hữu Lũng, Văn Lãng đã chủ động trong công tác thu, khai thác không bỏ sót, lọt nguồn nên kết quả đạt cao hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên công tác thu hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế toàn cầu, chính sách giãn, giảm tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến thời điểm hiện nay có tác dụng mạnh. Nhiều khoản thu chưa được quản lý tốt. Các khoản nợ đọng còn lớn. Nhiều đơn vị chưa phát huy được vai trò tham mưu cho cấp huyện trong công tác thu thuế.
Sau khi nghe các ý kiến đánh giá phân tích của các huyện, thành phố, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những cố gắng của ngành thuế đã đạt được, đồng thời nêu rõ trong công tác thu cần phân tích đánh giá chính xác, khi đạt tỷ lệ cao cũng cần phân tích để xác định chính xác mức thu. Chủ động thu những khoản thu phát sinh, làm tốt khâu quản lý, thanh tra, kiểm tra, tham mưu xây dựng và thực hiện tốt cơ chế chính sách, tạo điều kiện phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu để hoàn thành công tác thu năm 2011.

* Ngày 29/9/2011, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2011 tại huyện Cao Lộc.

Đoàn đã làm việc với UBND huyện, UBND xã Hồng Phong tại trụ sở xã Hồng Phong. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã được nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình nhiệm vụ mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh-quốc phòng 9 tháng năm 2011 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2011 tình hình sản xuất nông-lâm nghiệp cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoach giao, diện tích gieo cấy lúa vụ mùa được 3.100 ha, đạt 100% kế hoạch, ngô hè thu trồng được 516 ha, đạt 100% kế hoạch,… các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển khá tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 331.599 triệu đồng, tăng 6 % so với cùng kỳ.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 41.469 triệu đồng, đạt 80,7% dự toán tỉnh giao, tăng 15,6% so với cùng kỳ; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đã và đang được triển khai theo kế hoạch, một số công trình, dự án như: Bệnh viện đa khoa tỉnh tiến độ đợt 1 đã hoàn thành; dự án đường 235, các phương án trên toàn tuyến đã được phê duyệt; dự án khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, tiến độ đợt 1 đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đợt 1, đến nay, đã chi trả được 11.015 triệu đồng. Công tác triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, số xã đạt dưới 5 tiêu chí là 21 xã (không có xã nào đạt từ 5 tiêu chí trở lên).
Đến nay, có 15 xã đã lập xong nhiệm vụ quy hoạch đang trong quá trình thẩm định, phê duyệt. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học, tỉ lệ thi đỗ tốt nghiệp THPT tăng so với năm 2010, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân;… Tiếp đó, lãnh đạo UBND xã Hồng Phong báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 9 tháng đầu năm 2011. Qua đó, các kế hoạch nhiệm vụ năm 2011 được triển khai thực hiện tốt, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, các đại biểu đã thảo luận nhiều ý kiến xung quanh các vấn đề như: ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Hồng Phong; đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn; vấn đề trồng rừng; xây dựng nông thôn mới;…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2011 của UBND huyện và xã Hồng Phong, đồng thời nhấn mạnh: lãnh đạo huyện, xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011. Đặc biệt cần tập trung vào một số vấn đề: đẩy mạnh chăm sóc vụ mùa; chú trọng công tác trồng rừng; xây dựng hệ thống thủy lợi phải gắn với quy chế quản lý; trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cần giải tỏa xong khu trung tâm thương mại Đồng Đăng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu tái định cư; tăng cường công tác thu ngân sách. Trong xây dựng nông thôn mới, cần kiểm tra lại nhiệm vụ của các xã, chỉ rõ từng danh mục đã có, chưa có, đánh giá cụ thể về hiện trạng quy hoạch để thực hiện tốt các bước tiếp theo.
Đông Bắc - Đỗ Hoạt