Thứ sáu,  31/03/2023

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy

Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy do Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức đã kết thúc vào ngày 29-9, tại Hà Nội, sau hai ngày làm việc. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.Hội nghị đã nghe, thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo của Văn phòng T.Ư Đảng về tình hình và kết quả thực hiện công tác văn phòng cấp ủy hai năm qua (2009- 2011) và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong hai năm tới; Văn phòng T.Ư Đảng đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các tỉnh ủy, thành ủy; phát động trong toàn hệ thống văn phòng cấp ủy phong trào thi đua đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, văn phòng cấp ủy.Phát biểu ý kiến kết luận hội...

Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy do Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức đã kết thúc vào ngày 29-9, tại Hà Nội, sau hai ngày làm việc. Đồng chí Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Hội nghị đã nghe, thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo của Văn phòng T.Ư Đảng về tình hình và kết quả thực hiện công tác văn phòng cấp ủy hai năm qua (2009- 2011) và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong hai năm tới; Văn phòng T.Ư Đảng đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các tỉnh ủy, thành ủy; phát động trong toàn hệ thống văn phòng cấp ủy phong trào thi đua đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, văn phòng cấp ủy.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới. Đó là: Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nỗ lực cao hơn nữa trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. Nắm vững quy chế, chương trình làm việc toàn khóa của BCH T.Ư và các tỉnh ủy, thành ủy. Chú trọng chuyên nghiệp hóa hoạt động văn phòng cấp ủy, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu về tổ chức công tác của các cơ quan lãnh đạo của Đảng và tham mưu nhiều hơn, sâu hơn các lĩnh vực kinh tế, nội chính. Nâng cao chất lượng thông tin để văn phòng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ là trung tâm thông tin phục vụ cấp ủy. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của BCH T.Ư khóa XI về “chế độ đi công tác cơ sở, dự hội nghị, lễ kỷ niệm, lễ hội của các ngành, địa phương, đơn vị”.

Theo Nhandan