Thứ bảy,  01/04/2023

TP Hồ Chí Minh cần làm tốt công tác bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ

Ngày 30-9, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện Nghị quyết 11 và Nghị quyết 42-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Dự buổi làm việc có đồng chí:Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trần Lưu Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã báo cáo với đồng chí Tô Huy Rứa về kết quả thực hiện Nghị quyết 11 và Nghị quyết 42-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa IX); thực trạng đội ngũ cán bộ và tình hình quy hoạch, luân chuyển...

Ngày 30-9, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện Nghị quyết 11 và Nghị quyết 42-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Dự buổi làm việc có đồng chí:
Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trần Lưu Hải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.
Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã báo cáo với đồng chí Tô Huy Rứa về kết quả thực hiện Nghị quyết 11 và Nghị quyết 42-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa IX); thực trạng đội ngũ cán bộ và tình hình quy hoạch, luân chuyển cán bộ của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy nêu lên những vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong công tác cán bộ của thành phố hiện nay cũng như những giải pháp sẽ triển khai trong thời gian tới. Thành ủy TP Hồ Chí Minh chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ, với nhiều chương trình tạo nguồn đang được thực hiện như đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; phát triển Đảng trong công nhân… Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở; kiến nghị với Bộ Chính trị về độ tuổi nghỉ hưu đối với các nữ lãnh đạo của một số chức danh chủ chốt ở thành phố cũng như các tỉnh, thành phố khác…
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa khẳng định tầm quan trọng của công tác luân chuyển và quy hoạch cán bộ đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và nâng cao sức mạnh lãnh đạo của Đảng ta. Đồng chí biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh trong việc thực hiện Nghị quyết 11 và Nghị quyết 42-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị. Những kết quả mà Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đạt được là bài học kinh nghiệm quý giá về tính sáng tạo, đổi mới, đột phá… để các địa phương khác học hỏi. Đồng chí yêu cầu Thành ủy TP Hồ Chí Minh cần gắn kết hơn nữa việc quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng công tác đánh giá cán bộ vì đây là khâu rất khó. Công tác luân chuyển phải được thực hiện với mục đích rõ ràng, có chương trình và kế hoạch cụ thể, đồng thời phải theo dõi và đánh giá hiệu quả kịp thời. Bên cạnh đó, Thành ủy cần làm tốt công tác bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ…


Theo Nhandan